TEM-tiedote: Uusi laki mahdollistaa kokonaan sähköiset julkiset hankinnat

Uusi laki mahdollistaa kokonaan sähköiset julkiset hankinnat

Hallitus esittää 7.10.2010, että julkisten hankintojen kilpailutus voitaisiin hoitaa kokonaan sähköisenä menettelynä. Esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 8.10.2010.

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita julkiset tahot tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Uudistuksen tarkoituksena on, että kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää ja vastaanottaa vain sähköisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen huutokaupan. Tämä vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa hankintamenettelyjä.

Samassa yhteydessä on tarkoitus tarkentaa hankinnan keskeyttämistä koskevaa säätelyä. Tavoitteena on, että hankintayksiköiden ja toimittajien epätietoisuus hankinnan keskeyttämisen mahdollisuuksista vähenisi ja pienentäisi näin markkinaoikeuteen tehtävien valitusten määrää.

Esityksellä pannaan täytäntöön julkisia hankintoja koskevien direktiivien sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset.

Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2011 alussa.

 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, puh. 010 606 3731