Tekijänoikeuslaki uudistuu!

Tekijänoikeudet koskevat meitä kaikkia. Uudessa tekijänoikeuslaissa muutetaan kohtia, jotka vaikuttavat sekä oppilaitosten että yksittäisten kouluttajien toimintaan.

Maanantaina 25.10.2021 klo 10-12 eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarmo Toikkanen esittelee ehdotettuja muutoksia ja käymme yhdessä keskustelua muutosten merkityksestä. eOppimiskeskus on lausumassa muutosehdotuksista 31.10.2021 mennessä. Lausunnossa tullaan huomioimaan osallistujien näkemykset.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja halutessasi myös kirjoittamaan lausuntoa.

Keskustelutilaisuus tekijänoikeuslain uudistuksesta maanantaina 25.10.2021 klo 10-12.

Tilaisuus järjestetään osoitteessa https://us02web.zoom.us/j/87960482611.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta.