T&K-sijoitukset eivät virtaa Suomeen. Tietoyhteiskuntakehitys polkee paikoillaan

TEKbaro 2010 kertoo, että Suomi sijoittuu kakkoseksi Ruotsin jälkeen Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin teknologiabarometrin tietoyhteiskuntakehityksen kokonaisindikaattorissa. Barometri osoittaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomen aiemmin hyvin epätasainen vahvuusprofiili on tasoittunut. Etenkin pk-sektorin innovaatiotoiminta ja innovaatioyhteistyö on aiempaa laajempaa ja tuottaa paremmin tuloksia.

Suomen pahimmat puutteet ovat kansainvälisen verkottuneisuuden ja avoimuuden vähäisyys sekä se, että Suomi ei edelleenkään ole tietoyhteiskuntakehityksen mallimaa.

VTT on toteuttanut teknologiabarometrin TEKin toimeksiannosta Suomen teknistieteellisen osaamisen ja kehityksen tilaa kuvaavaksi työkaluksi.

Kansainvälisyyden ja avoimuuden heikkouksista kertoo se, että maahan tulevien kansainvälisten sijoitusten määrä on pieni. Kansainväliset t&k-investoinnit ovat jonkin verran lisääntyneet, mutta kokonaisuudessaan Suomeen investoidaan ulkomailta vain vähän muihin maihin verrattuna. Tästä voidaan päätellä, että Suomi ei ole erityisen houkutteleva toimintaympäristö.

– Suomen kehityksen hitautta tietoyhteiskuntana osoittaa se, että viestintäteknologian yleinen hyödyntäminen on alle vertailumaiden keskiarvon. Muun muassa sähköinen kaupankäynti ja nettiyhteyksien levinneisyys ovat edelleen muita maita vähäisempiä, toteaa tutkimuskoordinaattori Torsti Loikkanen VTT:ltä.

– Tietoverkot ja sähköinen asiointi tarjoavat hyvän keinon kompensoida maantieteestä johtuvia luontaisia kansainvälistymisen esteitä. Tämän vuoksi vertailumaista jälkeen jääminen on tällä alueella erityisen huolestuttavaa, sanoo yksikönjohtaja Pekka Pellinen TEKistä.

Lue koko tiedote: http://www.tek.fi/index.php?3874