Suomen eOppimiskeskus ry uutta luotaamassa

SeOppi-lehti 1/2023, Pääkirjoitus

Suomen eOppimiskeskus ry päivitti strategiansa tälle ja tuleville vuosille. Pysähdyimme pohtimaan yhdistyksen roolia ja merkitystä tässä ajassa.

Pandemia-ajan kiihdyttämä kehitys on johtanut oppimisen uudelle aikakaudelle, jossa oppiminen on yhä yksilöllisempää, verkostoitunutta ja jatkuvaa. Viime vuosina olemme nähneet, miten digitaalisuudesta on tullut yhä tärkeämpi osa koulutusta. Etäopetus, digitaaliset oppimisympäristöt ja verkkokurssit ovat osa arkea. eOppimiskeskus on ollut aktiivisesti mukana tässä kehityksessä edistäen uusien teknologioiden ja digitaalisten oppimisratkaisujen käyttöä ja kehitystä.

Uusia trendejä seurataan tarkasti, ja yhdistyksen toimesta olemmekin usein ensimmäisten joukossa kokoamassa yhteen kyseisen ilmiön asiantuntijat ja innokkaat oppijat uusien asioiden äärelle. Tekoäly, yksi alkuvuoden suurimmista ilmiöistä, sai jäsenistömme nopeasti liikkeelle. Yhdistyksen Osaajaverkostossa on käynnissä aktiivinen Tekoäly oppimisen tukena -työskentely. Tekoälyn tiimoilta työstetään tukiaineistoja muun muassa opetusalan toimijoille.

Toimintakentän nopeat ja paikoin arvaamattomatkin muutokset edellyttävät ajattelutapamme uudistamista ja yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Suomen eOppimiskeskus ry on tärkeä toimija tässä kehityksessä: olemme mukana kehittämässä suomalaista koulutuskenttää vastaamaan nopeasti muuttuvaan osaamistarpeeseen. Yhdistyksemme toiminta luo siltoja eri toimijoiden välille ja kannustaa yhteistyöhön, jotta yhdessä voimme kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää ja osaamisen kehittämisen tapoja entistä laadukkaammaksi ja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että teknologia ei ole itseisarvo, vaan työkalu, jonka avulla oppimista voidaan edistää. eOppimiskeskus on tehnyt arvokasta työtä varmistaakseen, että teknologia tukee pedagogiikkaa ja oppimista eikä päinvastoin.

Suomen eOppimiskeskus ry jatkaa tärkeää työtään suomalaisen koulutuksen ja oppimisen edistämiseksi myös tulevaisuudessa. Yhdessä voimme varmistaa, että teknologiaa oikealla tavalla hyödyntämällä voimme saavuttaa entistä parempia oppimistuloksia ja edistämään koulutuksen tasa-arvoa kaikkialla Suomessa.

Teksti:

Silmälasipäinen mies katsoo kameraan.

Jari Harvio,
digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnnan kaupunki
hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry