Strateginen markkinointi keskeinen osa tulevaisuuden kilpailukykyä – StratMark 21.1.2010

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Hankenin neljäs vuosittainen StratMark-seminaari pureutuu tulevaisuuden liiketoimintaympäristön muutoksiin ja näiden vaikutukseen liiketoiminnan tekemiselle. Miten tulevaisuuden trendit, uhat ja mahdollisuudet vaikuttavat suomalaisen markkinointiosaamisen tarpeisiin? Miten näihin tarpeisiin voidaan vastata?

Torstaina 21.1. järjestettävä seminaari käynnistyy tulevaisuudentutkija Mika Mannermaan avauksella tulevaisuuden yhteiskunnallisista trendeistä ja kehityssuunnista. Teemaa laajennetaan mm. talouden, median ja digitalisoitumisen näkökulmista paneelissa, jossa keskustelijoina mukana Piia-Noora Kauppi (FKL), Hanna Sievinen (Nokia), Mikael Jungner (YLE), Mika Pantzar (Kuluttajatutkimuskeskus) ja Tore Strandvik (Hanken).

Iltapäivällä käydään professorien Henrikki Tikkasen ja Jaakko Asparan (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) johdolla läpi tutkimustuloksia investointien merkityksestä markkinoinnissa, sekä pohditaan eri toimialojen näkymiä muuttuvan liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen suhteen. Yritysnäkökulmia tulevaisuuteen tuovat Johannes Leppihalme (Marioff), Tero Sarkkinen (Rightware) sekä Sanna Myller (Aller Media) Ville Blåfieldin (HS NYT) johdolla.

Tilaisuuden isäntänä toimii StratMark-hankkeen alullepanija Roger Talermo. Puhujien lisäksi paikalle odotetaan saapuvaksi aiempien vuosien tapaan yli 700 kutsuvierasta.

Seminaari järjestetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Jos haluat sopia haastatteluista seminaarin puhujien kanssa, otathan yhteyttä Tiina Jakobssoniin, joka välittää haastattelupyynnöt eteenpäin. Puhelin 050 566 5673, sähköposti: [email protected]

Taustalla laaja tutkimushanke
StratMark-hankkeen taustalla on huoli suomalaisen liiketoimintaosaamisen tilasta ja kyvystä varautua globaaleihin muutoksiin. Suomessa markkinointiosaaminen ei perinteisesti ole ollut korkealla tasolla teknologiseen osaamiseen verrattuna. Markkinointipanostuksilla ja -osaamisella on kuitenkin ratkaiseva vaikutus teknologisten innovaatioiden muuttamisessa kansainvälisesti menestyväksi liiketoiminnaksi. Markkinointiajattelu onkin saatava osaksi kansallista ydinosaamista, mahdollistamaan muuttuviin kilpailutilanteisiin reagoinnin ja asiakastarpeiden ennakoivan huomioinnin.

StratMark-hankkeen tavoitteena on parantaa markkinointiosaamisen arvostusta ja asemaa suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa, tunnistaa markkinointiosaamisen kipukohtia sekä tarjota tutkimustietoa, työkaluja ja toimintamalleja osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Vuosittainen seminaari on hankkeen tärkein yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava, joka haastaa liike-elämän vaikuttajat talkoisiin suomalaisen markkinointi- ja kaupallistamisosaamisen kehittämiseksi.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Koordinaattori, tutkija Johanna Frösén, [email protected], 040 3538 230

Koordinaattori, tutkija Antti Vassinen, [email protected], 050 3838 519

www.stratmark.fi