Sosiaalisen median seminaarisarja 2010

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää vuoden 2010 aikana sosiaalisen median seminaarisarjan. Viiden seminaaripäivän aikana esitellään sosiaalisen median caseja ja kuullaan kotimaisia huippupuhujia sekä uusimpia yliopistollisia tutkimustuloksia. Seminaarisarjan tavoitteena on tarkastella sosiaalisen median vaikutusta viiteen eri aihealueeseen: journalismiin, opetukseen, organisaation maineeseen, osaamisen kehittämiseen sekä kansalaisten osallistumiseen.

Seminaarisarjan ensimmäinen seminaaripäivä ”Sosiaalisen median vaikutukset mediamaailmaan” järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla 17.3.2010, jossa kuullaan sekä sosiaalisen median edelläkävijöiden että yliopiston tutkijoiden puheenvuoroja sosiaalisen median ja journalismin suhteesta. Yhden seminaaripäivän hinta on 165,00 euroa.

Sosiaalisen median seminaarisarja 2010 on suunnattu seminaaripäivien sisältöjen mukaan:

17.3.2010 Sosiaalisen median vaikutukset mediamaailmaan

Kohderyhmänä viestinnän ja media-alan ihmiset sekä journalistit.

5.5.2010 Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen kehittämisessä

Kohderyhmänä kouluttajat, koulutuksen suunnittelijat, lehtorit ja opettajat.

15.9.2010 Maine, brändi ja sosiaalinen media

Kohderyhmänä viestinnän strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä markkinoinnista kiinnostuneet.

13.10.2010 Sosiaalinen media työyhteisöjen ja osaamisen kehittämisessä

Kohderyhmänä yritysten ja yhteisöjen henkilöstöhallinnan sekä -osaamisen kehittämisestä vastaavat.

17.11.2010 Verkkodemokratia ja kansalaisten osallistuminen

Kohderyhmänä julkisella sektorilla ja järjestötoiminnassa työskentelevät sekä verkkodemokratiasta kiinnostuneet.

Sosiaalisen median seminaarisarjan 2010 järjestäjänä toimii Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Palmenia tarjoaa täydennyskoulutusta sekä muita koulutus- ja kehittämispalveluita Helsingin yliopiston tieteenaloilta.