suomen-eoppimiskeskus_rgb_p

Sosiaalinenmedia.org kerää yhteen sosiaalisen median esimerkit

Sosiaalinenmedia.org on julkinen wiki, johon käyttäjät voivat päivittää esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä. Tällä viikolla virallisesti julkaistu palvelu toimii jatkossa tietolähteenä niin kouluttajille, tutkijoille kuin kenelle tahansa sosiaalisesta mediasta ja sen eri käyttötavoista kiinnostuneille.

Aineiston kerääminen aloitettiin huhtikuussa ja toukokuussa materiaali sijoitettiin omalle alueelleen Suomen eOppimiskeskuksen wikiin. Sosiaalisen median avulla mukaan kutsuttiin myös pilottikäyttäjiä, joiden kanssa tiedon keräämistä jatkettiin. Alkuperäistä ideaa laajennettiin: sen sijaan että wikiin kerättäisiin vain kuntaesimerkkejä, kerätään sinne myös muita esimerkkejä niin yritys-, oppilaitos- kuin harrastusmaailmastakin.

Idea aineiston keräämisestä syntyi, kun Rauman seudun kunnat tilasivat keväällä 2010 Ambientialta tutkimuksen siitä, miten suomalaiset kunnat käyttävät sosiaalista mediaa (some). Koska tiukka aikataulu ei mahdollistanut perusteellista, kaikenkattavaa tutkimusta, ehdotti tutkimuksesta vastaava Ambientian sosiaalisen median asiantuntija Johanna Janhonen, että tutkimusaineisto kerättäisiin yhteisöllisesti wikiin. Näin saataisiin paitsi laajempi aineisto, myös tuoreita esimerkkejä myös varsinaisen tutkimuksen jälkeen.

Sosiaalinenmedia.org palvelee mm.

  • ihmisiä, jotka pohtivat someen astumista tai haluavat oppia lisää

  • asiantuntijoita, jotka haluavat käyttää sosiaalisen median ratkaisuja työssään mm. sisäiseen ja
    ulkoiseen kommunikointiin ja ovat kiinnostuneita benchmarkaamaan hyviä some-käytäntöjä meillä ja muualla

  • opettajia, jotka miettivät miten somea voi käyttää opetuksessa

  • kunnan päättäjiä, jotka haluavat vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa uusilla välineillä

  • some-kouluttajia, jotka etsivät kohdeyleisölleen sopivia esimerkkejä

  • some-yrittäjiä, jotka haluavat mainostaa toteuttamiaan ratkaisuja

  • some-tutkijoita, jotka haluavat tietää meneillään olevista hankkeista ja rakentaa tutkijaverkostoaan

Lisätietoa

Suomen eOppimiskeskus ry
Titi Tamminen
Puhelin 040 8696306, [email protected]

Ambientia Sosiaalisen median asiantuntija
Johanna Janhonen
Puhelin 040 506 1960, [email protected]

 

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. www.eoppimiskeskus.fi

Ambientia on ICT-palveluyritys, joka on erikoistunut sähköiseen liiketoimintaan ja viestintään sekä yhteisöllisiin ratkaisuihin. Keskitymme palvelemaan erityisesti suurten yritysten sekä julkisten organisaatioiden tarpeita. Yrityksessä työskentelee 70 ammattilaista Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja www.ambientia.net

suomen-eoppimiskeskus_rgb_pambientia2