Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti Eija Kalliala Sometun verkostotarhuri, Otavan Opisto

Nautitko kohdatessasi somesukulaisia kasvokkain? Tapaatko heitä mieluummin netissä? Harmittaako matkustaminen toiselle puolelle Suomea? Puuduttaako tuntien istuminen kuulokkeet päässä keittiön pöydän ääressä?

Sometu-verkosto on vuosien varrella järjestänyt webinaareja ja kasvokkaisia kohtaamisia eri puolilla Suomea. Nyt kuukausitapahtumissa kasvokkaiset kohtaamiset yhdistetään webinaarin teknologialla. Ei matkusteta toiselle puolelle Suomea eikä istuta yksin kuulokkeet päässä. Kohdataan kasvokkain, keskustellaan, työskennellään ryhmissä ja jaetaan yhteiset ideat koko Suomelle. Kun vauhtiin on päästy, ideointi ja verkostoituminen jatkunee vielä yhteisellä iltapalalla.

Kohtaamispaikka järjestyy vaivattomasti: pieni kokoushuone mikkeineen, tykkeineen ja kaiuttimineen tai vaikka se oma keittiö, jonka ovet voi avata muutamalle paikalliselle sometulaiselle. Kohdataan, ei istuta yksin! Keskitytään, ollaan läsnä, ei hajota moniajoon päällekkäisten ikkunoiden pingahduksissa.

Alustaja innostaa keskustelua ja unohtaa monologit. Ei kerrata tehtyä vaan luodaan yhdessä uutta. Lyhyen alustuksen jälkeen sometulaiset vapautuvat keskustelemaan ja työskentelemään; ideat sinkoilevat, ruokkivat ja hedelmöittävät toisiaan, synnyttävät uutta. Synnytettyä jaetaan eri puolilta Suomea yhteiseen kekoon, jossa se täydentyy, muuttaa muotoaan ja kasvaa. Keosta sometulaiset poimivat uusia sytykkeitä työskentelyynsä, vapautuvat uudestaan keskustelemaan ja työskentelemään yhdessä, ja lopuksi jakavat synnyttämänsä taas koko Suomelle.

Tila ja tekniikka vaativat vastuuhenkilön avaamaan fyysisiä ja virtuaalisia ovia, alustus osaajaa, joka tukee ja antaa tilaa, yhdessä työskentely sometulaisia jakamaan ajatuksiaan, kuuntelemaan, ymmärtämään ja innostamaan toisiaan, ehkä myös väittelemään ja perustelemaan ajatuksiaan lämpimästi ja rakentavasti.

Parituntiseen tapaamiseen ei rynnätä kylmiltään. Käsiteltävästä teemasta jaetaan verkossa etukäteen linkkejä, joihin tutustutaan ja joita kommentoidaan ja täydennetään. Alustaja valmistelee tapahtumassa pohdittavia teemoja, joko kaikille ryhmille samoja tai eri ryhmille erilaisia. Paikallinen tekniikka testataan ja yhteydet viritellään valmiiksi. Kohtaamispaikkaan tullaan ajoissa, jotta esittäytyminen ja tutustuminen ei syö aikaa alustukselta ja yhteiseltä työskentelyltä. Muut työt unohdetaan, keskitytään olemaan läsnä, kohtaamaan toinen ihminen, toinen sometulainen, keskitytään antamaan, saamaan ja jakamaan.

Yhdessä tekemistä ei tarvitse lopettaa, kun tapahtuman fyysisten ja virtuaalisten huoneiden ovet suljetaan. Sometulaiset voivat jatkaa keskustelua peilaamalla näkemyksiään toistensa ajatuksiin yhteisellä iltapalalla, ja myöhemmin jakamalla ideoita verkossa Sometun Ningin ja xTunen lisäksi monissa muissa sosiaalisen median palveluissa.