Paras suomalainen oppimisratkaisu

Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen luotsaa digihyvinvoinnin ratkaisujen etsintää

“Digihyvinvointi on kokonaisuus, johon kuuluu paitsi konkreettinen terveys myös henkinen ja muu hyvinvointi sekä ennen kaikkea mahdollisuus hyötyä digitaalisista palveluista tavalla, jolla on arvoa” muotoilee Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.

Profiilikuva: Tiina Härkönen
Tiina Härkönen
johtava asiantuntija
Sitra

Härkönen toimii Paras suomalainen oppimisratkaisu 2022 -kilpailun tuotesarjan arviointiraadin puheenjohtajana. Sarjassa etsitään laadukkaimpia kotimaisia digihyvinvointia ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Härkönen luotsaa raatia, jossa on mukana asiantuntijoita niin yritysten kuin julkisen sektorin pedagogiikan, koulutuksen sekä oppimisteknologian alueelta.

Härkosen mukaan luottamus on digihyvinvoinnin ytimessä: ”Digihyvinvointia ei voi syntyä, jos yksilöt eivät voi luottaa digitaalisia palveluita tuottaviin tahoihin. Luottamuksen tulee vallita kaikkien osapuolten välillä: yksilöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä viranomaiset. Luottamuksen syntymiseen voidaan vaikuttaa tuottamalla palveluita kestävin keinoin, joihin kuuluu mm. vastuullisuus yksilöiden datan keräämisessä ja käsittelyssä. Digihyvinvoinnin tunnusmerkkejä ovat toimijuus ja itsemääräämisoikeus riippumatta siitä onko kyseessä peli, etälääkäri vai digilehti – vaiko koko ihmisen digiarki.”

Härkonen korostaa myös, että “kun digihyvinvointi on kohdallaan, se tukee muuta hyvinvointia eikä ole erillinen tai pääasia, vaan luonnollinen osa muuta hyvinvointia”.

» Lisätietoja Paras suomalainen oppimisratkaisu 2022 -kilpailusta


Paras suomalainen oppimisratkaisu

Paras suomalainen oppimisratkaisu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu, jonka tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille.

Vuoden 2022 kilpailussa on kolme sarjaa:

Tuotesarja

Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut

» Ilmoittautuminen käynnissä

Education Finland Award

Suomen paras koulutusvientiratkaisu

Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin

Helmikuussa käynnistyvien Education Finland Award -kilpailusarjojen raati julkistetaan pian.

Logot: Suomen eOppimiskeskus ry, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Rateko, Omnia, Sitra, Education Finland, Oppiva Invest.