Selvitys tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä maailmalla

VISCED on vuoden 2011 alussa käynnistynyt kansainvälinen tutkimushanke, jossa selvitetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä perus- ja nuorisoasteen oppilaitoksissa. Hankkeen tuloksena syntyvät niin maakohtaiset kuin kansainvälisesti vertailukelpoiset raportit esimerkkeineen. Tulosten perusteella pyritään löytämään keskeiset edellytykset ja menestystekijät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Hankkeen tulokset julkaistaan kaikille avoimessa VISCED wikissä. Hankkeen partnerimaat ovat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Belgia, Englanti ja Kreikka. Suomessa tutkimuksen tekee TIEKE.
 
Hankkeen englanninkielinen verkkosivusto: http://www.virtualschoolsandcolleges.info/
 
Lisätietoja: Merja Sjöblom, merja.sjoblom(at)tieke.fi, 09 4763 0497