Osuvat taidot -hankkeen kansikuva, jossa nuori nainen työskentelee kannettavan tietokoneen äärellä nauraen iloisesti

”Se että saa itse miettiä että mitä osaa ja mitä ei” – Osuvat taidot -pilotit käyntiin

SeOppi 1/2020
Teksti: Tanja Päällysaho ja Marja-Terttu Viitala, Sedu


Osuvat taidot -hankkeessa pilotoitiin loppuvuonna 2019 Valma-opiskelijoiden kanssa “laitteiden käyttö ja hallinta” -koulutusosiota viidessä eri oppilaitoksessa. Pilotissa testattiin perustason opiskelijoiden työohjeita ja opetusmateriaaleja, niiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä näytön suorittamista ja osaamismerkin myöntämistä. Pilotista kerättiin palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta. Opiskelijat olivat opettajien havaintojen mukaan pääosin hyvin motivoituneita, kiinnostuneita ja innostuneita, vaikkakin opiskelijoiden digitaidot vaihtelivat.

“Leikkisiä tehtäviä oli tosi mukava tehdä. Tiedän minkä kokoinen on video, valokuva ja sovellus.”

Aluksi opiskelijat harjoittelivat Moodlessa olevalla opetusmateriaalilla opettajan ohjauksessa. Opetusmateriaaleina oli lyhyitä pelejä, testejä ja opetusvideoita, jotka oli laadittu erilaiset oppijat huomioiden. Osallistujien mukaan materiaali oli hyvää, kattavaa sekä tarpeellista – jopa koukuttavaa. Tehtäviä oli mukava pohtia yhdessä ja pareittain. Myös opettaja oli oppimisen tukena.

“Minusta suomen kieli oli vaikea ymmärtää”

Kokeilu toteutettiin suomeksi ja osallistujat olivat sekä suomen- että muunkielisiä. Pilotoitua kokonaisuutta pidettiin kattavana ja vaikeustasoltaan hyvänä myös maahanmuuttajille. Huomasimme kuitenkin, että kielen selkeyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä sanojen ja termien ymmärtäminen voi tuottaa hankaluutta oppimisalustan käytössä, opetusmateriaaleissa, näyttötehtävissä sekä osaamismerkkitehtävissä. Kieli ei saa olla este oppimiselle.

“Opettajat opettivat meitä hyvin ja oli hyvä päivä”

Oppiminen sujui yhteisöllisesti. Opettajat ohjasivat oppilaiden työskentelyä ja kokivat hyväksi, että perustasolla saa ohjata opiskelijaa näytössä ja osaamismerkkihakemuksen teossa. Opiskelijat ja opettajat antoivat paljon myönteistä palautetta mm. siitä, että opetusmateriaali oli monipuolista ja pelillistä. Tästä on hyvä jatkaa uusien tasojen ja osaamismerkkien maailmaan!

Laajempi artikkeli osoitteessa https://tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/

Tutustu osaamismerkkeihin ITK-konferenssissa

Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen – Osaamismerkkien uusi tuleminen -workshop ITK:ssa 21.9.2020 klo 10-17. Lisätietoja: http://itk-konferenssi.fi/ITK2020-workshopit

Workshopin lisäksi Osuvat taidot -toimijoita on tavattavissa mm. Suomen eOppimiskeskus ry:n osastolla hotellin aulassa sekä TIEKEn osastolla 304a.

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään osaamismerkistö, joka antaa kansallisen vertailupohjan tietoteknisille perustaidoille. Lisäksi määritellään työ- ja arkielämän digitaitojen keskeiset osaamistarpeet ja tuotetaan digitaitojen osaamisperusteet erityisesti laitteiden käyttöön ja hallintaan, tekijänoikeuksiin, tietoturvaan sekä digitaalisiin taitoihin.

Tästä syntyy osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten digitaitojen tunnistamisen ja tunnustamisen formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella. Kehitystyössä huomioidaan kansainväliset ja kansalliset digiosaamisen viitekehykset. Hankkeen kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä 16–65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Hankeessa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, TIEKE, Suomen eOppimiskeskus ry, Omnia, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Oulun seudun ammattiopisto, Sedu ja Opintokeskus Sivis.

Hankeaika
1.8.2019–31.12.2021

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Seuraa meitä verkossa
https://tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/
https://www.facebook.com/osuvattaidot/
https://twitter.com/OsuvatTaidot