Saavutettavuutta etäopetukseen – caseja opetuksen arjesta

Saavutettavuus on asia, joka helposti kuulostaa vain tekniseltä ongelmalta, johon emme pysty omassa opetuksessamme vaikuttamaan. Saavutettavuudesta puhuttaessa usein myös tulee mieleen fyysinen maailma – pääseekö paikasta A kulkemaan paikkaan B.

Universal Design for Learning -viitekehys (UDL) lähtee ajatuksesta, että kaikilla on oikeus oppia lähtökohdista ja taustoista riippumatta. Se yhdistää neuro- ja kasvatustieteitä ja lähestyy saavutettavuutta kaikille soveltuvan opetuksen suunnittelun kautta. Tavoitteena on huomioida saavutettavuus alusta alkaen niin opetus- ja oppimisprosessin suunnittelussa, oppimateriaalien tuotannossa kuin digioppimisympäristön rakentamisessa.

UDL perustuu kolmelle pääperiaatteelle:

  1. Monenlaisia keinoja motivaation ja kiinnostuksen herättämiseen (Engagement)
  2. Tiedon esittäminen useammalla tavalla (Representation)
  3. Monenlaisten toiminta- ja ilmaisutapojen mahdollistaminen (Action and Expression)

TINEL-hankkeessa olemme pohtineet miten UDL:n pääperiaatteita voidaan huomioida etäopetuksessa ja tämän pohjalta olemme kehittäneet Universal Design for eLearning -viitekehystä korkeakouluopetuksen saavutettavuuden edistämiseksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti kokoontua kansainvälisille UDeL-leireille Norjaan ja Ruotsiin, mutta kun matkustaminen tuli mahdottomaksi, täytyi leirit muokata toteuttamaan teemaansa eli luoda UDeL-verkkoleirit. Hanke kuuluu ERASMUS+ -hankkeiden kokonaisuuteen, joten sen yhtenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä muiden Euroopan maiden toimintatavoista ja yhdessä kehittää uutta, kansalliset näkökulmat huomioivaa toimintaa. Yhteisöllisyys, ajatusten ja ideoiden jakaminen täytyi mahdollistaa tavalla, joita ei yleensä verkkokoulutuksessa käytetty. Pyrittiin luomaan leirielämää verkossa viidelle työpäivälle – aikaerot huomioiden.

Leirien suurinta antia oli jokaisen osallistujan oman kehitystehtävän eri vaiheiden seuraaminen. UDeL terminä oli kaikille uusi – inklusiivinen oppiminen ehkä vähän tutumpaa. Omassa kehitystehtävässä saattoi valita mihin UDL:n pääperiaatteeseen keskittyy – kaikkien toteuttaminen yhdellä kerralla olisi kasvattanut työn liian suureksi, joten rajausta oli tehtävä. Meillä eOppimiskeskuksessa kehitystyön alle pääsi oppimisanalytiikan MOOC. Suuri haaste näissä avoimissa verkkokursseissa on keskeyttämiset ja vajaat suoritukset. Miten voisimme tällaisessa koulutuksessa toimia ensimmäisen pääperiaatetteen mukaisesti ja tukea opiskelijan motivaatiota? Millaisia ratkaisuja voisimme tehdä, jos koulutuksessa ei pääsääntöisesti ole opettajaa?

Tule mukaan 1.9. klo 14-16 tutustumaan meidän suomalaisten osallistujien ratkaisuihin opetuksen ja koulutuksen saavutettavuuden lisäämiseksi:

TINEL-webinaari
Näkökulmia saavutettavaan korkeakouluopetukseen
1.9.2021 klo 14-16
Lisätietoja >>
Ilmoittautuminen >>

Logojono. TINEL-hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.