Raportti: Varhaiskasvatusikäisten mediakasvatukseen panostettava

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamissa Lapset ja media -hankkeissa on luotu vahva perusta kirjastoissa, saamelaislasten parissa ja verkon avulla tapahtuvalle mediakasvatustyölle ja sitä tukevalle toiminnalle. Jatkossa erityisesti varhaiskasvatusikäisten mediakasvatusta tulisi edelleen lisätä.

Näin toteaa tuore raportti, jossa on arvioitu kolmea OKM:n Lapset ja media -ohjelmalla rahoitettua hanketta. Arvioidut hankkeet ovat Lapset, media ja kirjastot; Mediakasvatus.fi-verkkosivusto ja muut Mediakasvatusseuran Lapset ja media -ohjelman hankkeet sekä Saamelaislapset ja media -hanke.

– Hankekokonaisuudet ovat toteuttaneet erittäin hyvin Lapset ja media -ohjelmalle asetettuja tavoitteita erityisesti medialukutaidon, turvallisen median käytön ja tekijyyteen kasvamisen osalta, toteaa raportin tehnyt erikoistutkija Tarja Savolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöstä Cuporesta.

Raportin mukaan Lapset ja media -ohjelman hankkeilla on kehitetty aiempaa nuorempien, varhaiskasvatusikäisten, mediakasvatusta. Raportti suositteleekin, että jatkossa panostettaisiin nykyistä enemmän juuri varhaiskasvatusikäisten mediakasvatukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota moninaisuuteen esimerkiksi käsittelemällä ihmisten erilaisuutta mediasisällöissä ja suuntaamalla mediakasvatusta erilaisille ryhmille.

Okariino.fi toimivaa mediakasvatusta

Yksi raportissa esitellyistä onnistuneista mediakasvatushankkeista on Kirjastot.fi-palvelun ja Kirjastoseuran toteuttama Okariino.fi -sivusto, jolla halutaan tukea lasten luku-, medialuku- ja tiedonlukutaitojen oppimista ja houkutella lapsia kirjastojen palvelujen piiriin. Raportin mukaan sivusto on vuorovaikutteinen ja audiovisuaalinen sekä selkeä ja visuaalisesti kaunis. Okariino.fi on tarkoitettu lukutaitoisille, alle 10-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen, lastenkirjastotyön ammattilaisille, opettajille ja muille kasvattajille. Linkki sivustolle: http://okariino.fi/

Lapset ja media -raportissa arvioitiin hankekokonaisuuksien tuottamia sisältöjä, toimintojen kehittymistä, saatavuutta, yhteistyötä, tehtäväkenttiä, alueellista, kansallista ja kansainvälistä suuntautuneisuutta, opetusmenetelmiä ja tulevaisuuden näkymiä.

Lapset ja media. Kolmen hankekokonaisuuden arviointi. Tarja Savolainen (2011) Cuporen verkkojulkaisuja 7/2011. Helsinki.

Linkki raporttiin: http://www.cupore.fi/documents/LapsetJaMedia.pdf

Lisätietoja:

-projektisuunnittelija Leena Rantala (OKM), leena.rantala (at) minedu.fi, puh. 09 160 77206
-erikoistutkija Tarja Savolainen (Cupore), tarja.savolainen (at) cupore.fi, puh. 050 3268014