Pääkirjoitus: Uusia tuulia

SeOppi 1/2020
Teksti: Jari Harvio, Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki – Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry


Vuosikymmen vaihtui ja toi mukanaan useita muutoksia oppimisen kenttään. Digipalvelulaki muokkaa palveluita asiakaslähtöisemmiksi, turvallisemmiksi ja saavutettavammiksi. Oppivelvollisuuden ikäraja nousee, tekoälyn käytännön sovellukset yleistyvät, ammatillinen reformi hakee edelleen muotoaan ja taidot nostavat merkitystään tutkintojen sijaan. Oppijat johtavat entistä itsenäisemmin omaa oppimistaan samalla, kun oppijalle itselleen siirtyy vastuuta myös oman osaamisen näkyväksi tekemisestä.

Näiden muutosten myötä arjessa tarvittavien taitojen kirjo monipuolistuu ja laajenee. Meidän on syytä kysyä, miten varmistamme kaikkien mukana pysymisen? Miten tuemme oppijoita erilaisissa tilanteissa, ja millaista koulutusta olemme rakentamassa?

Ratkaisuja on onneksi monia. Yhdessä miettien ja pohtien keksimme niitä lisääkin. Kohtaamalla ihmisiä, verkostoitumalla asiantuntijoiden kanssa, keskustelemalla ja kuuntelemalla löydämme avaimet tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen ja muutoksista selviämiseen. Yksi oivallinen foorumi verkostoitumiseen on Suomen eOppimiskeskus ry – sen tapahtumat ja toiminta.

Suomen eOppimiskeskus ry:n tämän vuoden teemana ovat opetukselliset innovaatiot – kehitystyöstä käytännöiksi. Haluamme tuoda opetuksen uudet ideat ja kokeilut opetuksen ja oppimisen arkeen, kaikkien saataville. Muutoksen tuulet puhaltavat myös yhdistyksessä nykyisen toiminnanjohtajan jäädessä eläkkeelle ja uuden astuessa ruoriin.

Hallituksen puheenjohtajan roolissa ja hallituksen puolesta haluan kiittää Titi Tammista kaikesta siitä työstä, mitä hän on yhdistyksen kehittymisen eteen tehnyt. Samalla toivotamme suotuisia tuulia Kaisa Honkoselle, joka on aloittanut uutena toiminnanjohtajana 1.2.2020. Kaisa on ollut jo pitkään mukana Suomen eOppimiskeskus ry:n toiminnassa, mikä mahdollistaa tehtävien sujuvan siirtymän.

Tämä vuosi on jo yhdistyksen 19. toimintavuosi. Uuden toiminnanjohtajan luotsaamana on hyvä suunnata kohti yhdistyksen juhlavuotta.