Otavan Opistosta valtakunnallisesti merkittävä opettajien täydennyskouluttaja

Opetushallitus on myöntänyt Mikkelissä sijaitsevalle Otavan Opistolle 220 000 euroa kahteen opettajien täydennyskoulutushankkeeseen. Hankkeissa koulutetaan ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistyksen opetushenkilöstöä. Hankkeet jatkavat ja laajentavat Otavan Opiston aiempaa opettajien täydennyskoulutustarjontaa.

Nyt alkavien hankkeiden tavoitteena on antaa opetushenkilöstölle konkreettisia työkaluja työtapojen ja -menetelmien, toimintaympäristöjen sekä koulutuksen uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksissa keskitytään ensisijaisesti sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen opetuksessa, ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja opetukseen sekä Otavan Opiston luoman pajamenetelmän edelleen kehittämiseen ja siihen liittyvän tietotaidon jakamiseen.

Opening ja COope -hankkeet kestävät vuoden 2012 loppuun. Opening-hankkeen tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoa. Tavoitteeseen pyritään antamalla aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle konkreettisia työkaluja työtapojen ja -menetelmien, toimintaympäristöjen sekä koulutuksen sisältöjen uudistamiseen. Ammatillisen koulutuksen henkilöstön kouluttamiseen keskittyvän COope-hankkeen tarkoituksena on puolestaan tarjota opetushenkilöstölle taitoja työskennellä uusissa oppimisympäristöissä, joissa jaettu asiantuntijuus on osa uutta tietoa ja osaamista.

Otavan Opiston partnereita verkostohankkeissa ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Koulutuskeskus Salpaus sekä Teknologiakeskus Hermia. – Otavan Opistossa on otettu käyttöön tuoreita työtapoja ja hyödynnetty uusia välineitä ja sosiaalista mediaa. Tämä on noteerattu myös valtakunnallisesti. Hankkeissa isot organisaatiot ovat oppimassa verkostoituvaa työtapaa pieneltä ja notkealta toimijalta, sanoo sosiaalisen median tuottaja Sanna Brauer Otavan Opistosta. – Verkostona kykenemme tarjoamaan organisaatioiden rajat ylittävää toimintamallia koulutusten toteuttamiseen hyödyntäen verkoston toimijoiden osaamis- ja vahvuusalueita. Meidän vahvuuksiamme ovat sosiaalinen media, verkko-opetus ja jaettu asiantuntijuus.

Lähde: http://www.otavanopisto.fi