Osaaminen karttuu – DigiKillan verkostossa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia

SeOppi 2/2020
Teksti: Kaisa Honkonen ja Niina Kesämaa, Suomen eOppimiskeskus ry


Maaliskuussa, kun etäopetus starttasi, oli selvää, että aiemmat opetusteknologiaan ja koulutukseen käytetyt resurssit eivät olleet hukkainvestointi. Toukokuun lopussa saatettiin todeta, että selvittiin, mutta töitä riittää vieläkin tehtäväksi.

DigiKilta-hankkeen myötä opetusteknologiapäälliköille ja muille vastuuhenkilöille on syntynyt oma verkostonsa, jossa jaetaan kokemuksia, pyydetään neuvoja ja haetaan yhteisiä linjauksia, miten asioita kannattaa lähteä lähestymään. Koronakeväällä yksi tärkeimmistä tapahtumista oli maaliskuussa, lockdownin toisella viikolla, järjestetty DigiKilta-webinaari, jossa neljä kaupunkia esitteli oman ohjeistuksensa etäopetuksen järjestämiseksi. Kenelläkään ei ollut oikeaa vastausta, jokaisella paras arvaus ja oman alueen näköinen toteutus. Linjalle tuli yli 100 aktiivista osallistujaa.

Verkoston tietotaitoa on kartutettu myös DigiKilta-hankkeessa toteutettavan tutkimus- ja selvitystyön kautta. Poikkeuskevät 2020 innoitti DigiKilta-hankkeen kartoittamaan koronakevään vaikutuksia opetukseen. Näkemyksiä ja kokemuksia kerättiin etäopetuksen aitiopaikalla toimineilta tutoropettajilta. Selvityksen perusteella yhteinen strategia ja kuntien sekä koulujen tarjoamat selkeät ohjeet osoittautuivat tärkeiksi etäopetuksen onnistumiselle. Monessa kunnassa näitä ohjeita laadittiin DigiKilta-verkoston jakamien esimerkkien pohjalta.

Etäopetusjakson onnistumiseen vaikutti moni asia, mutta erittäin merkittävässä asemassa olivat tutoropettajat. Tutoropettajatoiminta käynnistettiin Opetushallituksen rahoittamana hanketoimintana vuonna 2017. Toiminnan tavoitteena on ollut tuoda sekä pedagogista että teknistä tukea luokkahuoneisiin arkisiin opetuksen tilanteisiin. Tutoropettajien toimintamallit ovat vaihdelleet kuntien ja koulujenkin välillä, mutta keväällä 2020 monessa koulussa tutoropettajat muodostivat tukiverkoston, jonka avulla saatiin opettajille nopeasti järjestettyä koulutusta verkkopedagogiikasta, laitteista ja sovelluksista.

Lockdown ja kaikkia koskeva etäopetus tuotti valtavasti innovaatioita, ideoita ja hyviä käytänteitä, joita ei nyt kannata heittää romukoppaan odottamaan, josko niitä joskus vielä tarvittaisiin. Niin kuin pääkirjoituksessa Jari Harvio peräänkuuluttaa: ”Parhaat käytänteet ja kokemukset, niin menestystekijät kuin kompastuskivetkin, täytyy arvioida ja tuoda opiksi strategiatasolle. Ilman selkeitä strategisia valintoja kevään opit saattavat helposti jäädä pistemäisiksi kokeiluiksi.”

Yhtenä hyvänä käytänteenä viime keväältä on jäänyt webinaarien avulla pidettävät opetushenkilöstön ja hallinnon tapaamiset ja koulutukset. Aikaisemmin suurin osa opettajakokouksista on pidetty kasvotusten, samassa tilassa. Verkkokokouksien avulla esimerkiksi huonosta sisäilmasta kärsivien opettajienkin on ollut terveyden kannalta mukavampi osallistua. Myös säännölliset tapaamiset ovat lisänneet opettajien resilienssiä tilanteessa, jossa koulusta lähtiessä ei tiedä onko huomenna etäpäivä vai koulupäivä.

DigiKilta-selvitys: Etäopetuksen opit tutoreilta – selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin >>

DigiKilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Toimintaa pyörittää 18 kunnan aktiivijoukko, joka suunnittelee ja toteuttaa DigiKillan tapahtumat hanketyönä. Hankkeen ympärille on lisäksi muodostunut noin sadan toimijan muodostama verkosto, joka yhdessä ratkoo opetuksen digitalisaation ja käytännön hybridiopetuksen haasteita tulevaisuudessakin.

digikilta.fi

DigiKilta-hankkeen logo
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo