Oppimisratkaisuihin liittyvät rahoitushakemukset 28.2.2011 päättyvässä julkisen tutkimuksen haussa

Oppimiseen liittyville tutkimushankkeille on mahdollista hakea Tekesin rahoitusta avoinna olevasta julkisen tutkimuksen hausta. Valmisteilla olevan Tekesin Oppimisratkaisut -ohjelman mahdollinen käynnistyminen vaikuttaa hankkeiden käsittelyyn.

Tekesin Oppimisratkaisut  -ohjelman valmistelu on loppuvaiheessa. Tavoitteena on, että Tekesin hallitus käsittelee käynnistysesitystä 16.2.2011.

Jos ohjelma saa käynnistysluvan, Tekes kutsuu lupaavimmat aihealueen hankkeet jatkokeskusteluihin. Tavoitteena on jalostaa ne soveltuviksi uuteen ohjelmaan ja sen yhteistyökokonaisuuksiin ja rahoitukseen. Jos ohjelma käynnistyy, se tulee keskittymään verkottuneisiin yhteistyökokonaisuuksiin, arvoverkkohankkeisiin, joissa on mukana yrityksiä, tutkimusryhmiä ja julkisia organisaatioita. Arvoverkkohankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi ratkaista oppimiseen liittyviä ongelmia ja synnyttää kansainvälistä liiketoimintaa.

Tekesin julkinen tutkimusrahoitus ohjelman aihealueella hoidetaan jatkossa uuden ohjelman kautta.

Tekes tiedottaa ohjelman sisällöstä ja rahoituksen hausta viimeistään maaliskuun alkupuolella verkkosivuilla  http://www.tekes.fi/info/oppimisymparistot.