Oppimisen ytimessä

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti
Leena Vainio Oppimisratkaisujen päällikkö Omnia
Pauliina Venho Mobiilineuvoja

Oppimisen tulokset on perinteisesti ilmaistu kirjoittaen. Kirjallinen tuottaminen ei kuitenkaan ole kaikkien opiskelijoiden vahvuus, eikä monia opittuja asioita pysty kirjoittamalla edes kuvaamaan riittävästi. Puhe, kuvat, videot, kollaasit, sarjakuvat, miellekartat, blogit ja edellisten yhdistelmät tekevät paremmin oppimisprosessia näkyväksi. Monipuolinen oppimisen näkyväksi tekeminen luo tasaarvoa oppimistilanteisiin, eivätkä vain hyvät kirjoittajat loista.

Opintomoduulit voi suunnitella uudella tavalla irrottautumalla perinteisestä luokkaopetuksesta. Oppijat voivat lähteä tekemään projekteja luokkahuoneen ulkopuolelle autenttisiin ympäristöihin. Mobiiliteknologia mahdollistaa oppimisen visualisoinnin ja osaamisen sanoittamisen eri tilanteissa. Tekemistä kuvataan ja selitetään eri näkökulmista: mitä teen, miksi teen näin, mikä tuntuu vaikealta. Jälkikäteen analysoidaan prosessia, kysytään kaverilta, opettajalta tai asiantuntijalta apua ja mielipidettä ja palataan uudelleen tilanteeseen, opitaan tehdystä.

Opetusmateriaaleja voidaan katsoa ja kuunnella aidon työprosessin äärellä. Opettajan luennon lisäksi tehtävän tekemiseen haetaan tarvittaessa lisätietoa. Opettajan rooli muuttuu luontevasti ohjaajaksi ja oppimisprosessin tukijaksi. Oppija ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja vaan työskentelee tiedon kanssa rakentaen uutta omaa tietoa.

Omniassa on kolmen viime vuoden aikana kokeiltu tabletteja useissa oppiaineissa. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä uusiin oppimisen menetelmiin. Laitteiden käyttö on helppoa, perustoiminnot opitaan nopeasti ja tabletti on kätevä kantaa mukana.

Kokeiluihin vuosina 2012–2013 osallistuneille opiskelijoille on tehty kysely pilotin päättyessä. Kyselyihin on vastannut 112 opiskelijaa vuosina 2012–2013. Yli 90 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä saamaansa tukeen ja ohjeistukseen. Muutamat opiskelijat olisivat kaivanneet enemmän ohjausta ja joku olisi mieluummin työskennellyt perinteisellä tietokoneella. Ja eivät kaikki opiskelijat ole diginatiiveja, ohjausta kaivataan ”Oletetaan, että oppilaat tietävät IT maailman salat – hommaan pitää olla selkeät ohjeet”. Opiskelijat myös ehdottivat, että ohjeet pitäisi olla etukäteen saatavilla videona tai muuna digitaalisena materiaalina, niin että voisi yksin harjoitella laitteiden käyttöä.

Opiskelijat pitivät eniten videoiden, kuvaesitysten, sarjakuvien ja blogien tekemisestä. Tableteilla on helppo yhdistää eri sovelluksilla tehtyjä tuotoksia ja koosteista saa mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Oppimiskokemukset olivat positiivisia:

”Tekemällä oppii samalla paljon paremmin kuin vain lukemalla, koska voi kirjoittaa kaiken siihen videoon ja ottaa kuvia”.

”Jälkeenpäin voi katsoa, mitä on oppinut ja mitä olisi voinut tehdä toisin”

Lähes kaikki opiskelijat haluaisivat, että opetus olisi osallistavampaa ja pilottien tapainen oppiminen mahdollista laajemminkin. Opiskelijat totesivat, että käyttöönoton pitäisi olla hyvin suunniteltua ja opettajien tulisi sitoutua moderneihin opetusmenetelmiin. Muutokseen pitäisi antaa enemmän aikaa ja projekteihin pitäisi saada keskittyä, niin että tekeminen ei jäisi pinnalliseksi tutustumiseksi.

Opiskelijat ovat valmiita aktiiviseen tekemiseen – monelta tuli palaute: ”Tuntui oikealta opiskelulta.”