Opettajia työstämässä posteria

Opetussuunnitelmista käytäntöön – asiantuntijuuden uusintamista Otaviassa

SeOppi 1/2020
Teksti: Anne Rongas, Aki Luostarinen ja Leena Vainio, Otavia
Kuva: Anne Rongas, Otavia


Kehittäminen ja hanke, siinä kaksi sanaa, jotka ovat punainen vaate koulumaailmassa. “Saisimmeko keskittyä välillä vaan perustyöhön?”, huikkaillaan opettajien somekanavilla. Vaan maailmassa ei ole pysäytysnappia. Asiat muuttuvat ja muutosta pitää paitsi seurata, olla myös tekemässä. Tällä asialla on oltu Otaviassa* vuosikymmeniä.

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmauudistukset ja lukion osalta uudistunut laki vaativat opetushenkilöstöä pysähtymään ja päivittämään ammatillista osaamistaan. Monimutkaistuvassa maailmassa ja koulussa kehittäminen ei onnistu enää yksin, eli tarvitaan niitä hankkeita, joissa tehdään yhdessä ja jaetaan asiantuntemusta, myös moniammatillisesti. Otavia on koordinoinut useita henkilöstökoulutus- ja oppimisympäristöhankkeita. Tuotoksia on avattu vapaasti saataville, ks. www.edusuunta.fi/ajankohtaista.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus viisi vuotta takaperin nosti arvioinnin keskustelun ytimeen. Arviointiosaamisen kehittäminen ei ole vain opettajan heiniä. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat kykyä hyödyntää saatua palautetta oman opiskelun edistämiseen. Itsearviointi ja vertaispalautteen antaminen ovat tärkeä eväs niin opiskeluun, työhön kuin elämään yleensä. Opettajia haastavat oppimisen aikainen arviointi, yksilöllisen palautteen käytännöt sekä tasapuolinen osaamisen arviointi.

Laaja-alainen osaaminen korostuu opetussuunnitelmissa. OECD:n tulevaisuustaidot ovat ohjanneet miettimään, mitä pitäisi oppia elämää varten. Vapaan sivistystyön toimijana Otaviassa on pidetty mielessä myös muutosvoima: miten reagoinnin ja sopeutumisen ohella olla tekemässä tulevaisuutta. Koulutuksissa ja työpajoissa on nostettu esiin niin taidot, osaamiset, arvot kuin asenteet. Aktivoivat menetelmät, oppijan tulokulman huomioiminen ja tulevaisuuksien tutkimuksen työkalut ovat myös peruskalliota.

– Hankkeissa on haluttu raivata aikaa sekä eri asiantuntijoilta oppimiseen että opetussuunnitelmaan tutustumiseen yhdessä. Kohtaamiset, keskustelut ja konkreettinen arviointityön kehittäminen synnyttävät uutta, toteaa Arviointiklubi-hankkeen koordinaattori Aki Luostarinen.

Hanketapahtumille ja -tuotoksille on ollut kysyntää. Jaossa on mm. sanastoja, keskustelupelipohjia ja käytännössä kokeiltuja toimintamalleja. Luentotallenteita ja diapaketteja on jaettu paitsi hankkeisiin osallistuneille, myös avoimesti kaikille. Pulssi-oppimisympäristöhanke ja Sykettä arviointiin -koulutus käynnistivät ensimmäisten OPH-rahoitteisten hankkeiden joukossa podcast-kanavat.

– TYTTI-koulutuksissa olemme tutkineet ja kokeilleet yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa sitä, miten lukiosta voisi saada evääksi nykyistä paremmat työelämätaidot. Hyödynsimme tulevaisuuden ennakoinnin ja tutkimuksen verkostoja. Kevätlukukauden ajan pidämme auki työelämätaitojen eDelphi-paneelia. Verkostoista on valtava hyöty. Pulssi-hankkeessa vapaaehtoiset hankekummit auttoivat laatimaan hyvän kyselyn lukiolaisille, ja nyt siitä kertyneestä aineistosta (n=1727) on tulossa jo toinen tieteellinen artikkeli, kertoo Otavian ideatarhuri Anne Rongas.

*Otavia on Mikkelin kaupungin liikelaitos, jonka toimintaan kuuluvat Otavan Opisto, Nettilukio ja Nettiperuskoulu, lisätietoja http://otavia.fi.

OPH:n rahoittamat Otavian koordinoimat #POPS ja #LOPS -hankkeet
www.edusuunta.fi/ajankohtaista
Arviointiklubi
Pulssi – lukion arviointikulttuurin kehittäminen
Sykettä arviointiin
TYTTI – työelämätaitoja lukiosta

Otavian logo
Punaisilla isoilla kirjaimilla teksti TYTTI
Arviointiklubin logo
Logo, jossa majakan kuva sekä Sykettä arviointiin -teksti
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo