Opetusministeri Virkkunen: Uusin tietoteknologia opettajankoulutukseen

Opetusministeriön työryhmä esittää opettajankoulutuslaitosten sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen tieto- ja viestintätekniikan laitteistojen vahvistamista. Myös oppilaitosten laitehankintoja aiotaan tukea.

– Tutkimusten mukaan suomalaiskoulut ja oppilaitokset ovat kohtuullisen hyvin varusteltuja, mutta koulujen välillä on merkittäviä eroja. Verkkoa ei ole toistaiseksi kyetty hyödyntämään opetushenkilöstön ja oppilaiden osalta täysimääräisesti, sanoo opetusministeri Henna Virkkunen.

– Erityisesti opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön on panostettava nykyistä enemmän.

Virkkuselle luovutettiin keskiviikkona raportti, jossa esitetään, että jo ensi vuonna yliopistojen opettajankoulutuslaitokset ja ammatilliset opettajakorkeakoulut  sekä yliopistojen harjoittelukoulut varustettaisiin niin, että niiden käytössä olisi ajanmukainen tieto- ja viestintätekniikan laitteisto. Hankkeisiin esitetään neljää miljoonaa euroa.

– Esitän määrärahaa vuoden 2011 budjettiin, jotta opettajat saavat mahdollisimman pian hyvät tietotekniikkavalmiudet työlleen, Virkkunen sanoo.

Työryhmä esittää myös oppilaitosten tietotekniikan infrastruktuurin vahvistamista viidellä miljoonalla eurolla. Kiireellisimpinä kohteina nähdään lukiot. Määräraha suunnattaisiin laitehankintojen tukemiseen sekä lähiverkkojen kunnostamiseen.

Infrastruktuurin kehittämisen lisäksi vahvistetaan e-oppimateriaalia. Tavoitteena on myös nostaa Suomi kansainväliseen kärkeen opetusteknologian innovatiivisessa käytössä.

Valtiosihteeri Heljä Misukan johtama työryhmä jättää loppuraporttinsa syksyllä 2010.

 

Lähde: www.minedu.fi