Opetusministeri Henna Virkkunen: Opinto-ohjausta vahvistetaan

Opetusministeri Henna Virkkusen mielestä opinto-ohjausta on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Hänen mukaansa opinto-ohjauksen suurimmat puutteet liittyvät koulujen välisiin eroihin, ohjauksen yksilöllistämiseen ja opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaamiseen. 

Virkkunen vastaanotti keskiviikkona opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän esitykset elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi.

– Työmarkkinat ovat muutoksessa, ja nuoret epävarmoja omien valintojensa ja mahdollisuuksiensa suhteen. Ensiarvoisen tärkeää onkin varmistaa opinto-ohjaajien riittävä ammattitaito. Siksi tänä vuonna käynnistämme opinto-ohjaajien koulutuksen laajennusohjelman, joka tuottaa 250 uutta pätevää opinto-ohjaajaa. Tämä alkaa näkyä kouluissa jo 2013, Virkkunen kertoi.

Opetusministeri Virkkunen jakaa työryhmän huolen henkilökohtaisen ohjauksen riittämättömyydestä.

– Lukioiden osalta asia etenee, sillä parhaillaan 12 pilottia kehittää henkilökohtaisen ohjauksen mallia. Oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen tulee sisällyttää jatkossa myös lukiolakiin, kuten työryhmä esitti. Samoin työryhmän esitys laatukriteereiden laatimisesta lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen on kannatettava, Virkkunen sanoo.

Hän muistuttaa, että myös aikuisten ohjauspalveluissa on paljon kehittämistarvetta työelämän muutoksissa. Henkilöstön ohjausosaamista työ- ja elinkeinohallinnossa on vahvistettava ja varmistettava näiden palveluiden riittävä resurssointi.

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet -esitys on luettavissa www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/elinikainen_ohjaus.html

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505