opus seoppi 290216 1000x709

Omien videoiden tekeminen oppimisen tukena – hupiako vain?

SeOppi 1|2016
pdf | Slideshare

Teksti: Anne Rongas

Kuva: Anne Rongas, Jere Lauha

Omien videoiden tekeminen oppimisen tukena – hupiako vain?

Oppijoiden itse tuottamien videoiden merkitystä oppimisessa on havainnoitu kahdessa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa: OPUS – Oppikirja oppimisympäristönä ja ELOA – Elävä oppimissisältö ammattiin.

Visuaalinen sisältö rikastaa oppimista monin tavoin. Mobiilivälineillä tuottaminen onnistuu edullisesti ja helposti suoraan oppimistilanteissa. Opetuksessa video on työväline kynän ja vasaran tapaan. Sillä on oma erityisluonteensa, johon kannattaa tutustua. Yksinkertaisilla taidokkaasti asetelluilla videotehtävillä voidaan päästä tietämistä ja muistamista vaativammille oppimistavoitteiden tasoille kuten soveltamaan ja analysoimaan.

Video toimii dokumentoinnin tai tarinallisuuden lisäksi myös sosiaalista kohtaamista laajentavana yhteisöllisenä elementtinä. Orimattilassa Vuorenmäen esikoululaiset tekivät loppukeväästä syksyllä aloittaville oman esikoulunsa esittelyvideon. He siis välittivät asiantuntijatietoa nuoremmille. Mikkelin Rantakylässä kuutosluokkalainen haastatteli videolle omaa äitiään siitä, miten äiti oli kokenut lapsensa oppimiskykyjen kehittymisen videoprojektin aikana. He siis reflektoivat yhdessä ja samalla koti tuli lähemmäs koulua.

Ismo Kiesiläinen on kehittänyt tilannevideoiden opetuskäyttöä, jota hän nimittää kamerakynän pedagogiikaksi. Kyse on tavasta käsitellä ympärillä olevaa informaatiota, kohdentaa huomio, keskittyä, prosessoida kohteena olevaa aihetta ja ajatella sitä. Tilannevideot ovat yleensä kertakäyttöisiä. Tuotosta tärkeämpää on prosessi.

OPUS- ja ELOA-hankkeissa toteutettiin videoprojekteja, joissa opittiin sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä että oppimisen kohteena olevan asian tarkastelua useista eri näkökulmista. Rantakylässä hyödynnettiin kysymysten esittämisen metodia, jolla rajattiin laajaa aihetta. Menetelmä ei oppilaiden mukaan ole helppo, mutta se on palkitseva.

Videotyöskentely auttaa vahvistamaan muistiin painamista, sillä asioita käsitellään moneen kertaan, niitä muunnetaan muodosta toiseen ja tiedolliseen työskentelyyn liittyy toimintaa, yhteistyötä sekä elämyksellisiä hetkiä. Projektioppiminen kasvattaa pitkäjänteiseen työhön. Omia voimavaroja ja osaamista hyödynnettäessä kasvaa niin itsetuntemus kuin itsetunto.

Hankkeissa tiivistettiin sarjakuvan muotoon muutama yksinkertainen nyrkkisääntö, jotka auttavat opiskelun ohessa syntyvien videoiden jatkohyödyntämistä.

opus seoppi 290216 1000x709

Lisätietoja

OPUS-hanke: https://opus2015.wordpress.com

ELOA-hanke: https://ammattiineloa.wordpress.com

Tutustu lisää aiheen taustoihin

  • Ismo Kiesiläinen: Kamerakynän pedagogiikka
  • Krathwohlin ja Andersonin muunnelma Bloomin oppimistavoitteiden taksonomiasta