OKM-Embrago: Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros käynnistyi

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma on käynnistänyt valtakunnallisen koulutuskierroksen ensi vuoden alussa voimaantulevaan nuorisolakiuudistukseen liittyen. Koulutuskierros käynnistyi torstaina Helsingissä pidetyllä seminaarilla. Seminaareja pidetään eri puolilla Suomen kaikkiaan seitsemän.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia ammattilaisia ja luottamushenkilöitä nuorisolain uusiin sisältöihin. Lisäksi tarkoituksena on mm. herättää keskustelua siitä, miten etsivällä nuorisotyöllä parannetaan varhaisen tuen tarjontaa lapsille ja nuorille.

– Nuorisolailla halutaan parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja varhaista tukea. Jokaisen yksittäisen nuoren tuen tarve on riittävä peruste siihen, miksi meidän tulee tehdä monialaista yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä nuorilähtöisesti, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Wallinin mukaan lakimuutoksella halutaan vaikuttaa asenteisiin, tuoda uusia työvälineitä, pysäyttää tai vähentää syrjäytymisen riskejä sekä vahvistaa yhteistä näkemystä kuntien nuorisopolitiikassa.

– Tavoitteena on löytää yhteinen työ, yhteinen nuorisopolitiikka kaikille niille toimialoille, jotka päivittäin kunnissa kohtaavat lapsia ja nuoria, Wallin totesi.

Oikeusministeri Tuija Brax otti esiin nuorten oikeuden osallistua ja tulla kuulluksi. Kunnissa on kehitetty nuorten kuulemista, mutta edelleen kuntien välillä on suuria eroja. Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5-17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, mutta tuoreimpien arvioiden mukaan noin 10 prosentissa kunnista ei ollut mitään kuulemisjärjestelmää.

– Keskeistä on myös ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta. Uusi nuorisolaki antaa paremmat puitteet löytää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja varmistaa toimiva yhteistyö heitä koskevissa asioissa. Lainsäädäntö ei yksin riitä, vaan tarvitsemme aktiivista ja johdonmukaista kenttätyötä kunnissa, korosti Brax.

 

Lisätietoja:
– Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman
ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, puh. 09 160 77900
– neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh.
09 160 77228