Oivalluksia avoimista oppimisympäristöistä

DigiKilta-hankkeen logo

SeOppi 2/2019
Teksti: Niina Kesämaa, Suomen eOppimiskeskus ry
Kuvat: Arto Niva


DigiKilta-verkosto tutustui lokakuussa avoimiin oppimisympäristölhin Turussa ja Maskussa. Kaksipäiväisessä seminaarissa tutustuttiin oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen asiantuntijoiden johdolla sekä puheenvuorojen että kouluvierailujen kautta.

Kouluvierailuilla ja asiantuntijapuheenvuoroissa nousi vahvasti esiin oppimisympäristöjen dynaamisuus. Vaikka koulurakennusprojektit ovat pitkiä, huolellisesti valmisteltuja prosesseja, ei oppimisympäristöjen hiominen ja kehittäminen pääty koulutyön käynnistymiseen. Monesti vasta käytön myötä esiin nousee ongelmakohtia ja asioita, jotka olisi syytä ratkaista toisin. Ehkä yhdeksäsluokkalaisten ja eskareiden naulakoita ei olisikaan kannattanut laittaa samalle korkeudelle.

Valokuva DigiKilta-seminaarista. Esitysdioissa teksti Kohti avoimia oppimisympäristöjä yhteisöllisellä suunnittelulla.
DigiKilta-seminaari kokosi Turkuun yli 60 avoimista oppimisympäristöistä kiinnostunutta opettajaa, rehtoria ja kehittäjää.

Valpasta yhteistyötä tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta isommat muutostarpeet havaitaan ajoissa. Saattaa nimittäin käydä niinkin, että laitepuoli suunnittelee kiinnittävänsä älytauluja seinille samaan aikaan, kun arkkitehti hahmottelee avointa oppimisympäristöä, jossa älytaulujen vaatimaa seinäpinta-alaa ei löydy. Tällöin on hyvä palata yhteisen suunnittelupöydän ääreen.

Yksi kouluhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen malli on allianssiurakka, jossa hankkeen toimijat osallistuvat alusta asti yhdessä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällöin myös hankkeen riskit jaetaan yhdessä. DigiKilta tutustui Turussa allianssihankkeena toteutettuun Syvälahden kouluun. Koulun rehtorilla oli työpiste jo työmaatoimistolla, mikä varmisti käyttäjien tarpeiden huomioimisen myös rakennusvaiheessa. Tämä sai DigiKiltalaiset ideoimaan: Mitä jos oppilaatkin osallistettaisiin tilojen suunnitteluun jo rakennusvaiheessa esimerkiksi lisätyn todellisuuden ja virtuaalilasien avulla? Kenties oppilaille voisi tarjota mahdollisuuden osallistua esimerkiksi kuosien suunnitteluun?

Valokuva DigiKilta-toimijoista Kurittulan koulun tiloissa.
DigiKilta tutustui Maskussa Kurittulan kouluun, jossa tavoitteena on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen oppimiskulttuuri.

Yksi osa koulusuunnittelua ovat laitevalinnat sekä tasapainottelu tila- ja laiteratkaisujen välillä. Ovatko laiteratkaisut kiinteitä vai siirrettäviä? Langattomia vai langallisia? Minkälaisia vaatimuksia ne asettavat tiloille? Entä minkälaisia rajoitteita tilat asettavat laitevalinnoille? DigiKillan seminaarissa moni totesikin, ettei digilaitteiden valinnan kanssa kannata kiirehtiä – liian varhain hankitut laitteet saattavat koulurakennusprojektin valmistumisvaiheessa olla jo vanhentunutta teknologiaa. Keskeisintä on, että laiteratkaisut ovat testattuja, joustavia ja käytettävyydeltään erinomaisia. Ratkaisujen tulisi olla yhdenmukaisia, jotta opettajien perehdyttäminen laitteiden käyttöön sekä laitteiden ylläpito olisi mahdollisimman suoraviivaista. Myös laitteiden elinkaari tulee huomioida suunnittelussa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

DigiKilta on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi.

DigiKilta-verkosto rakentaa malleja, joiden avulla edistetään ja tuetaan opetustoimen infrastruktuurista vastaavien yhteistyötä ja vertaisoppimista.

https://digikilta.fi/

Kaikki esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet kunnat ja organisaatiot ovat tervetulleita liittymään DigiKilta-verkostoon ja siten osallistumaan hankkeen järjestämiin tapahtumiin.

https://digikilta.fi/digikilta-toimijat/