OAJ kehottaa oppilaitoksia käymään pelisäännöt läpi oppimateriaalin osalta

Teksti Oili Salminen

Opettajien itsetehdyn oppimateriaalin jakaminen sosiaalisessa mediassa synnytti vilkkaan keskustelun alkuvuonna 2013. Kommentoinneissa korostuivat erityisesti asenteet jakamiseen sekä tekijänoikeudet. Opettajien edunvalvontajärjestö OAJ otti asiaan selvän kannan: opettajat päättävät itse oppimateriaaliensa jakamisesta, mutta ketään ei voi velvoittaa siihen.

Työmarkkinalakimies Sanna Haanpää OAJ:sta painottaa, että keskustelu digitaalisista oppimateriaaleista on todella tärkeää ja ajankohtaista, mm. käynnissä olevan opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen vuoksi. Siihen halutaan saada opettajille nykyistä paremmat työvälineet tietoyhteiskunnan perustaitojen opettamiseen, mikä sisältää myös toiminnan sosiaalisessa mediassa.

”Me emme ole ohjeistamassa jäseniä avoimen jakamisen puolesta tai vastaan, vaan tuomme esiin, että opettaja itse tekee päätöksen, mutta mitään velvollisuutta opettajalla ei ole jakaa tekemäänsä oppimateriaalia. Jos pikkuhiljaa siirrytään siihen, että aineisto haetaan netistä, voidaan kyllä nostaa esiin kysymys oppimateriaalin laadusta, joka meillä on ollut tähän asti korkea.”

Tekijänoikeudet tutuksi

Monet opettajat miettivät, minkälaisia käyttöoikeuksia heillä on verkkomateriaaliin ja mitä mahdollisia palkkiota edellyttäviä oikeuksia heillä on itse tehtyyn aineistoon.

OAJ korostaa, että opettajan tehtävänä on opettaa eikä tuottaa materiaalia muille. Jos näin halutaan, siitä pitää erikseen sopia. ”On yksiselitteistä, että opettajalla on tekijänoikeudet tekemäänsä materiaaliin. Jos muut haluavat sitä käyttää, sopimus tulee tehdä tekijänoikeuksien haltijan, eli oppimateriaalin tekijän kanssa”, Haanpää sanoo. Samalla hän muistuttaa, että opettajat päättävät itse tekijänoikeuksistaan. OAJ edistää asiaa tietotason nostamisella omassa jäsenkunnassaan mm. luottamushenkilöiden kouluttamisella tekijänoikeuksista. Järjestö toimii opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Operighthankkeessa, joka tarjoaa opettajille suunnatun tekijänoikeuksien tietopankin.

Oppilaitoksissa tarpeellista keskustella pelisäännöistä

Sosiaalisen median toimintatavat korostavat yhdessä tekemistä ja jakamisen kulttuuria ja siten haastavat nykykäytäntöjä. Tällä hetkellä on vain arvailuja siitä, kuinka paljon opettajien omia aineistoja jaetaan sähköisesti. Sähköisiä materiaaleja tehdään paljon mm. reaaliaineissa, opinto-ohjaajien materiaaleissa ja matemaattisissa aineissa. Vapaasti käytettäviä oppiaineistoja löytyy mm. Opetushallituksen Linkkiapajassa, jonka kautta jaettavien aineistojen on etukäteen tarkistettu olevan OPSin mukaisia.

Haanpää suosittelee, että oppilaitokset itse käsittelevät näitä asioita ja sopivat pelisäännöistä. ”Jos joku haluaa jakaa, niin sitä ei kukaan estä. Mutta vaihtoehtoisesti opettaja voi edellyttää työnantajalta korvauksen maksamista ehtona aineistonsa käyttämisestä. Korvauksena voi olla rahaa tai välillistä resurssia, esimerkiksi aikaa tekemiseen. Tästä opettajan ja työnantajan tulee päästä sopimukseen.”

”Meillä on pitkä perinne siitä, että työnantaja tarjoaa käytettävän oppimateriaalin. Käytettävissä olevan oppimateriaalin lisäksi opettaja voi aina valmistaa muuta materiaalia opetuksensa tueksi. Tämä opetuksen valmistelu on kuitenkin ihan eri asia kuin se, että kaikki oppimateriaali perustuisi pelkästään opettajan tekemään aineistoon.”

Onko OAJ antamassa lähitulevaisuudessa kannanottoa tai linjausta oppimateriaalien avoimesta jakamisesta? ”Tekijänoikeudet ovat usein liitoksissa edunvalvontaan, joten silloin otamme asioihin kantaa. Nyt kun keskustelu kävi vilkkaana, toimme mm. nettisivuillamme esiin kantamme asiaan eli että opettaja päättää itse aineistonsa jakamisesta. Seuraamme toki kiinteästi keskustelua ja tapahtumia tässä asiassa”, Haanpää kertoo.

Linkit