Neogamesin toteuttama Finnish Games Industry 2010-2011 selvitys on julkaistu

21.6.2011

Pelitoimiala on viimeaikoina ollut paljon esillä mediassa. Varsinkin Rovion luoma huikea Angry Birds ilmiö on tuonut toimialalle tunnettuutta. Ilmiön takana koko toimialan liikevaihto on kuitenkin jatkanut vakaata kasvuaan taannoisesta taloustaantumasta huolimatta ja vuonna 2010 toimialan liikevaihto ylitti 100 miljoonan rajan.

Varsinainen hyperkasvun vaihe on kuitenkin vasta tulossa. Selvityksen ennakointiedon mukaan vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan 165 miljoonaa €. Ennakointietojen vertailun pohjalta voidaan olettaa, että vuonna 2011 Suomen pelitoimiala on liikevaihdon valossa pohjoismaiden pelitoimialoista suurin ja vanha rakas kilpakumppani Ruotsi jää toiseksi.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta toimialan työntekijämäärä on hieman vähentynyt vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tähän on vaikuttanut mm. vuoden 2008 loppupuolella alkanut taloudellinen taantuma jonka vaikutukset näkyivät varsinkin vuoden 2009 työntekijämäärissä. Vuonna 2010 toimiala työllisti työsuhteessa kaikkiaan 1079 ihmistä kun työllistävyys vuonna 2008 oli 1147 henkeä. Toimialan työllistävyyden ennakoidaan kuitenkin merkittävästi kasvavan vuoden 2011 aika ja toimialan odotetaan työllistävän työsuhteessa 1264 henkeä vuoden 2011 lopussa. Freelancereiden, harjoitteloijoiden tai osa-aikaisten työntekijöiden työpanoksen arvioidaan olevan kaikkiaan n. 200-300 henkilötyövuotta 2011.

Toimialan yritysten määrä on kasvanut merkittävästi. Vuosien 2009 ja 2010 aikana perustettiin kaikkiaan 24 uutta pelitoimialan yritystä. Yritysten määrä kasvoi suhteessa eniten Tampereen ja Turun alueilla. Kaikkiaan yrityksiä arvoidaan tällä hetkellä olevan runsaat 70.

Myös pelitoimialan liiketoiminta on murroksessa. Jo edellisessä selvityksessä esille nostettu digitaalisen jakelun murros on Suomessa jo suurelta osin toteutunut. Toimialan kasvun ja kehityksen kannalta mm. markkinoinnin hallinta ja pelien kautta luodun IP:n jatkohyödyntäminen tulevat jatkossa esittämään aiempaa suurempaa roolia.

Koko selvityksen latausosoite: www.hermia.fi/neogames/tutkimukset_ja_julkaisut/?x11656=889224

Nyt julkaistu selvitys on järjestyksessä kolmas Suomen pelitoimialan liiketoimintaa ja rakenteita tilastojen ja toimialatiedon valossa kuvaava selvitys.

Aiemmat selvitykset julkaistiin 2006 ja 2009. Selvitys on englanninkielinen ja täydennetty painettu versio ilmestyy syksyllä 2011. Selvityksen yhteistyökumppaneina ovat olleet Tekes, Invest in Finland, Mediatonic-rahasto, digibusiness.fi ja OSKE – digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma.

Alkuperäinen tiedote Digibusiness.fi-sivustolla