Modernin hankkeen työkalut

SeOppi 2|2014
pdf | Slideshare

Teksti Antti Poikola Otavan Opisto ja Open Knowledge Finland ry

Työkalujen valinta on tärkeä, mutta monesti hankala keskustelu. Onneksi siihenkin on koeteltuja keinoja avuksi. Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hankkeen kokemuksia kerättiin julkaisuksi. Liikkeelle kannattaa lähteä selvittämällä mitä työkaluja osallistujat nykyisin käyttävät ja jäsennellä ne ja kokeilemisen arvoiset uutuudet hankkeen infokartaksi.

Väline per tarkoitus

Yksittäinen työkalu sopii parhaiten vain tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi Twitter sopii nopeaan ja kansainväliseen massaviestintään, mutta 140 merkin viestit eivät tue monipolvisia keskusteluja. Facebook on hyvä kanava sosiaaliseen kanssakäymiseen ja verkottumiseen, mutta sen muistiotyökalut ja arkisto eivät tue pitkäjänteistä työtä. Väline per tarkoitus -ajattelussa valitaan paras työkalu kuhunkin tarkoitukseen.

Infokartta

Väline per tarkoitus ajattelun kääntöpuolena on työkalujen paljous, joka huonosti organisoituna ahdistaa osallistujia ja johtaa tiedonkulun ongelmiin. Huomio kannattaa kuitenkin kiinnittää välineiden lukumäärän sijaan siihen, miten ne on järjestetty ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään. Työkaluista kannattaa tehdä ajantasainen ”infokartta” on kuin julkaisun sisällysluettelo, mutta luettelon linkit johtavatkin hankkeen eri kanaviin, työkaluihin ja pysyviin tiedostoihin. Nettimaailman yhteistyöhankkeissa on tärkeää nimetä asiat hyvin, sijoittaa ne oikeisiin paikkoihin, linkittää niihin ja jättää muille käyttäjille helposti seurattavia jälkiä. Digitaaliseen järjestelmällisyyteen käytetty aika säästää moninkertaisesti muiden hanketyöläisten aikaa. Hyvä infokartta auttaa myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Käyttöönoton tuki ja ohjeistukset

Liian usein oletetaan, että kyllä ihmiset osaavat ja oppivat ilman ohjeistuksia. Yksittäisten työkalujen pikaoppaita on runsaasti valmiina (esim. http://bit.ly/someopasteita). Helppokäyttöisimmät työkalut eivät välttämättä vaadi erityistä koulutusta, mutta melkein aina, kun jotain uutta otetaan käyttöön pitää ihmisiä aluksi rohkaista kokeilemaan. Paras tapa päästä alkuun on tehdä joukolla oikeata työtä esimerkiksi muutenkin sovitun tapaamisen yhteydessä niin, että ihmiset voivat samalla kysellä ja kommentoida myös työkaluun liittyviä asioita.

Jatkuva kokeileminen ja arviointi

Yleensä työkaluvalikoima ei pysy samana hankkeen alusta loppuun. Uusia palveluita syntyy, ne voivat yhdistyä, loppua kokonaan, taantua tai kehittyä harppauksin. On tärkeää kokeilla tietoisesti uusia vaihtoehtoja. Kokeiluun kuuluu se, että uutta työkalua käytetään todellisessa työssä jonkun kokeilujakson ajan, jonka jälkeen päätään jatketaanko työkalun käyttöä.

Kokeile!

  • Kerää tieto siitä mitä työkaluja osallistujat nykyisin käyttävät
  • Valitse itse tai yhdessä osallistujien kanssa väline per tarkoitus ajattelun mukaisesti sopivat työkalut ja tee ensimmäinen versio hankkeen infokartaksi (katso esimerkki http://okf.fi/viestinta)
  • Tee tarvittava ohjeistus ja järjestä käyttöönottotuki sekä ongelmanratkaisu
  • Kokeile järjestelmällisesti uusia työkaluja, arvioi säännöllisesti käytössä olevien tarkoituksenmukaisuutta, tarvittaessa vaihda työkaluja ja päivitä infokarttaa

Lisätietoa

bit.ly/modernin-hankkeen-tyokalut