Mobiilia ja työelämälähtöistä opiskelua

SeOppi 2|2014
pdf | Slideshare

Teksti Mimmi Heiniö Omnia
Leena Vainio

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijoille niitä valmiuksia, joita työelämässä tarvitaan ja taidoilla olisi myös pystyttävä kehittämään työelämää. Vanhoilla koulutusmalleilla ja teknologioilla noihin haasteisiin ei pystytä vastaamaan. Omniassa lähdettiin yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja opettajien kanssa, ja uutta teknologiaa hyödyntämällä, etsimään uudenlaisia koulutusmalleja.

Innomerkonomiopiskelijat ja yrittäjät tekevät uudenlaista yhteistyötä yhdistämällä työvaltaista oppimista, mobiilioppimista ja sosiaalista mediaa. Innomerkonomeilla yrittäjyys on iso osa tiimin opintoja ja ammattiin opiskellaan oikean tekemisen kautta. Lisäksi opinnoissa hyödynnetään uutta teknologiaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa ja työssäoppimispäivinä työvälineenä toimivat tabletit. Toteutus lisää mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun. Ryhmä opiskelee lähiopetuksessa kolmena päivänä viikossa ja työvaltaisesti kahtena päivänä viikossa.

– Tällainen yhteistyö on erittäin antoisaa sekä opiskelijoille että yrittäjille. Opiskelijat pääsevät aidosti mukaan yritysten toimintaan, ja yrittäjät saavat uusia, raikkaita näkökulmia jokapäiväisiin työtehtäviin. Lisäksi meidän opiskelijat oppivat lisää yrittäjyydestä ja mobiililaitteiden hyödyntämisestä työelämässä, toteaa projektipäällikkö Mimmi Heiniö.

Toteutus yhdistää työelämän, yrittäjyyden, koulun sekä uuden teknologian käytön opinnoissa. Opinnoissa opitaan siis ammatin lisäksi hyödyntämään teknologiaa sekä kehittämään työelämän kannalta tärkeitä taitoja kuten ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Työvaltaisuus motivoi opiskelijoita käytännönläheisyydellään, yhteisöllisyydellään ja autenttisuudellaan.

– Kyllä siihen jaksaa panostaa ihan eri tavalla kun tuotos menee oikeasti yrityksen käyttöön, innomerkonomi Kim toteaa.

InnoOmnian oppimisratkaisut-tiimin vastuuhenkilö ja innomerkonomien ammattiopettaja suunnittelevat opintoviikoista yhtenäisiä, opintojakson tavoitteita vastaavia kokonaisuuksia. Yksittäiset työtehtävät kumpuavat taas InnoOmnian yrittäjäyhteisön todellisista haasteista.

– Tosi kivaa vaihtelua tavalliseen opiskeluun. Pääsemme tekemään oikeita työtehtäviä ja kehittämään ratkaisuja yritysten tarpeisiin, kommentoivat innomerkonomiopiskelijat Miika ja Jani.

Innomerkonomit ovat lisäksi mukana Vaapo-hankkeessa, jonka tavoittteena on kokeilla, edelleen kehittää ja levittää laajennetun työssäoppimisen malleja. hankkeessa hyödynnetään laajennetun työssäoppimisen hyväksikoettuja ja testattuja malleja opiskelijoiden yksilöllisten suunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa.

Pilotoinnissa huomioidaan myös erityisen tuen tarpeiset opiskelijat, joita on työpajamaisessa työvaltaisessa oppimisessa. Hankkeessa luodaan pysyviä käytäntöjä ja tukimateriaalia, joita voidaan soveltaa joustavasti eri aloilla. Hankkeessa kehitetään lisäksi uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa. Osana tätä kokonaisuutta, painotetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista oppimisen ohjaamisessa ja arvioinissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.

Lue opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia: merp13sba.blogspot.fi
Lue lisää Vaapo-hankkeesta: vaaposalo.blogspot.fi