Ministerit Virkkunen ja Pekkarinen: Koulutuksesta vahva tulevaisuuden vientiala

Valtioneuvosto teki torstaina periaatepäätöksen suomalaista koulutusvientiä koskevista strategisista linjauksista. Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet toteutetaan opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja  ulkoasiainministeriön sekä  muiden eri toimijoiden yhteistyönä.

Opetusministeri Henna Virkkunen on tyytyväinen, että koulutusviennin strategiset linjaukset ovat valmiit. Ministeriöiden tiivis yhteistyö on hänestä tärkeää tavoitteen toteutumiseksi.

– Suomalaisnuorten menestys kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa on tehnyt Suomesta koulutuksen mallimaan ja kiinnostus suomalaista koulujärjestelmää kohtaan on suurta. Nyt hyväksytyn strategian  tavoitteena on, että koulutusala nousisi merkittäväksi vientialaksi ja työllistäisi jatkossa suomalaisia koulutuksen asiantuntijoita.

– Voimme viedä suomalaisia osaajia, asiantuntijoita ja opettajia ulkomaille työskentelemään ulkomaille, mikä hyödyttää myös suomalaista koulutusjärjestelmää heidän palattuaan Suomeen.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mukaan koulutusviennin tavoitteena on maailmalla mainetta saaneen suomalaisen koulutusosaamisen muuttaminen vientituotteiksi, -ratkaisuiksi ja -palveluiksi.

– Suomessa on jo esimerkiksi vahvaa osaamista koulutusteknologian alueella, kuten oppimispeleissä ja moderneissa oppimisympäristöissä sekä langattomissa ratkaisuissa. Näitä on jo vietykin. Vaativille asiakkaille voidaan koota erilaisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja, jotka sisältäisivät uutta koulutusteknologiaa ja niiden hyödyntämistä opetuksessa.

– Koulutusosaamisen vienti sopii hyvin innovaatiopolitiikan viime vuosien linjauksiin, joissa korostetaan palvelujen edistämistä teknologian ohella. Lisäksi koulutusviennin avulla voidaan edistää Suomen kansainvälistymiskehitystä. Kansainvälistymisen puute on todettu monissa eri yhteyksissä suomalaisen yhteiskunnan yhdeksi suurimmaksi haasteeksi.

TEM:n hallinnonalalla koulutusvientiä on jo kokeiltu Finpron käynnistämässä Future Learning Finland -hankkeessa, jossa oli mukana parikymmentä koulutusvientialan yritystä ja toimijaa. Tekes selvittää oppimisympäristöjen kehittämisohjelman käynnistämistä.

 

Lisätietoja:

– erityisavustaja Laura Rissanen (OPM), puh. 041 540 4505

– erityisavustaja Jyrki Peisa (TEM), puh. 050 364 0836

 

Valtioneuvoston periaatepäätos koulutusvientistrategiaksi (29.4.) on www-osoitteessa:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutusvienti/index.html?lang=fi