MEDIA-ohjelman ehdotuspyyntöjä

Komissio avasi  kaksi ehdotuspyyntöä MEDIA 2007- ohjelmassa: pilottihankkeet & tilausvideopalveluille ja digitaaliselle elokuvalevitykselle tarkoitettu tuki.

Ehdotuspyyntö: pilottihankkeiden toteuttamiseen myönnettävä tuki

Pilottihankkeiden ehdotuspyynnöstä tukea voivat hakea eurooppalaiset yhtiöt ja organisaatiot mistä tahansa Media 2007- ohjelmaan kuuluvasta maasta. Pilottihankkeilla tulee olla vahva eurooppalainen ulottuvuus, joka tarkoittaa hankekumppaneita projektia kohti vähintään neljästä eri ohjelmamaasta ja vähintään kolmesta eri kielialueesta.

Nyt avatun ehdotuspyynnön tukikelpoisia toimia ovat:

  1. Levitys: uudet tavat tuottaa ja levittää eurooppalaisia audiovisuaalisia sisältöjä ei-lineaaristen palvelujen avulla.
  2. Avoin mediantuotantoympäristö.
  3. Levitys – myynninedistäminen ja markkinointi: verkkoteknologian käyttö paikallisten elokuvayhteisöjen kehittämiseksi.
  4. “Junction Media Portal”: eurooppalaisia audiovisuaalisia sisältöjä koskevan jäsennellyn tiedon saatavuuden ja hyödyntämisen laajentaminen ja parantaminen.
  5. Aikaisemmin rahoitetut pilottihankkeet: MEDIA- pilottihankkeita koskeneiden aikaisempien ehdotuspyyntöjen kautta tukea saaneet toimet.

Toimien enimmäiskesto on 12 kuukautta, ja niiden tulee alkaa 1.1.2011 ja päätyttävä 31.12.2011. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Hanketta kohti annettavalle tuelle ei ole enimmäismäärää, ja tuki on avustusluontoista. Tuki ei voi kuitenkaan ylittää 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Hakemukset tulee lähettää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA) viimeistään 14.6.2010.

Hakudokumentit ja hakijan oppaan löydät tästä osoitteesta:
http://ec.europa.eu/information_ society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Ehdotuspyyntö: Tilausvideopalveluille ja digitaaliselle elokuvalevitykselle tarkoitettu tuki

Tästä ehdotuspyynnöstä tuetaan kahdenlaisia hankkeita: tilausvideopalveluhankkeita sekä digitaalista sisältöä elokuvateattereihin jakavia hankkeita. Tämän rahoitustuen avulla MEDIA 2007- ohjelma edistää uusimman tekniikan ja suuntausten sisällyttämistä ohjelman edunsaajien liiketoimintaan. Päätavoite on eurooppalaisten teosten levittämisessä rajojen yli laajemmalle yleisölle ja/tai elokuvateattereiden omistajille edistyneiden levityspalvelujen avulla ja joihin on tarvittaessa yhdistetty digitaalisia turvajärjestelmiä online-sisällön suojaamiseksi.

Tukikelpoisia toimia ovat:

  1. Tilausvideot (Video on Demand): palvelu, jonka avulla kiinnostuneet voivat valita audiovisuaalisia tuotteita keskuspalvelimelta katseltavaksi ja/tai ladattavaksi omalle näytölleen.
  2. Digitaalinen elokuvalevitys (Digital Cinema Distribution): ns. ydinsisällön, kuten kokoillanelokuvien, tv-elokuvien tai -sarjojen, lyhytelokuvien (fiktio, animaatio ja luova dokumentti), digitaalinen jakelu (kaupalliselta tasoltaan hyväksyttävä) elokuvateattereille esittämistä varten (kovalevyn tai satelliitin kautta, online-muodossa jne).

Hakijakelpoisia hakijoita ovat eurooppalaiset organisaatiot tai yhtiöt mistä tahansa MEDIA- ohjelmamaasta. Hakijakonsortio tulee sisältää tuottajia, levittäjiä, teatterinomistajia tai muita tahoja useista Euroopan maasta ja elokuvia vähintään viidestä eri maasta ja viideltä eri kielialueelta.

Hankkeiden enimmäiskesto on 1,5 vuotta (18 kuukautta), ja niiden tulee alkaa 1.7.2010-1.1.2011 välisenä aikana kuitenkin niin, että hanketoimet päättyvät viimeistään 31.12.2011.Tätä ehdotuspyyntöä varten varattu kokonaisbudjetti on 7 miljoonaa euroa. Myönnettävä tuki on avustusluontoista, eikä se voi missään tapauksessa ylittää 50 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Hankehakemukset tulee toimittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA) viimeistään 21.6.2010.

Hakudokumentit ja hakijan oppaan löydät tästä osoitteesta:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriSer/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0033:0034:FI:PDF