Lisätyn todellisuuden hankepilotit käynnistyivät

Teksti Joanna Kalalahti Tampereen yliopisto
Leena Koskimäki Hämeen ammattikorkeakoulu

AVO2-hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa pilotoidaan lisätyn todellisuuden ja Kinect-liikeohjaimen käyttöä opetuksessa ja osallistumisessa. Syksyllä 2012 projekti on päässyt hyvään alkuun, ja ensimmäiset pilotit ovat jo työn alla.

Siivoustyön opettelua lisätyn todellisuuden tukemana

”WC:n siivoaminen on yksi vähiten motivoivista kokonaisuuksista kodinhuoltajaopiskelijoidemme opinnoissa. Lisätyn todellisuuden sovellus voisi tehdä siitä kiinnostavampaa”, arvelivat erityisopettaja Tuula Rantanen ja koulunkäyntiavustaja Leena Koivisto Koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksiköstä, kun heiltä tiedusteltiin keväällä 2012 pilottikohteeksi soveltuvia oppisisältöjä. Opettajille ja opiskelijoille oli hetkeä aikaisemmin esitelty lisättyä todellisuutta muutaman demoesimerkin avulla, joiden katselu aiheutti hämmästyneen ihastuneita ilmeitä.

Pelkkä wow-efektin aikaansaaminen ei ole riittävän hyvä syy hyödyntää lisättyä todellisuutta opetuksessa. Toteutettavan sovelluksen pitää olla oikeasti käyttökelpoinen ja ennen kaikkea auttaa oppimaan halutut sisällöt vähintäänkin yhtä hyvin kuin perinteisin opetusmenetelmin.

Orimattilan pilotin toteuttamisessa riittää haasteita. Opiskelijan käsien tulisi olla vapaina oppimistilanteessa, ja toteutusteknologian pitäisi olla riittävän toimiva, jotta käyttökokemus säilyy hyvänä. Toisaalta erityisryhmässä opiskelevilla opiskelijoilla on jonkin verran ongelmia tekstimuotoisten ohjeiden kanssa, ja tähän haasteeseen on mahdollista vastata teknologialla, joka mahdollistaa asioiden esittämisen usean eri median kautta.

WC:n siivoukseen opastavaa sovellusta on tarkoitus kokeilla ensimmäistä kertaa syksyn 2012 aikana ja kehittää sitä edelleen saadun palautteen pohjalta. Sovellusta voidaan mahdollisesti hyödyntää myös toisessa hankepilottikohteessa eli kehitysvammaisten palvelukeskus Virvelinrannassa.

Kokemuksia Kinect-sensorista: voimautuminen vuorovaikutuksen ja liikkeen avulla

Virvelinrannassa on lähdetty kokeilemaan erilaisia asiakkaiden toimintaa ja osallistumista helpottavia teknologioita sekä niiden tutuksi tekemistä Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan opiskelijoiden voimin. Palvelukeskuksessa työharjoittelussa olevat opiskelijat ovat harjoitelleet elokuun alusta lähtien ohjaustuokioiden vetämistä asiakkaille liikeohjain Kinectin avulla. Ohjattuun tuokioon on osallistunut kerralla muutama asiakas. He ovat pelanneet kahta peliä: urheilupeli Kinect Sportsia sekä Kinectimalsia, jossa asiakas saa huolehdittavakseen lemmikin. Asiakas on vuorovaikutuksessa tämän lemmikin kanssa opettaen sille esimerkiksi erilaisia temppuja.

Vaikka Kinect ei ollut tuttu toimijoille, sen käyttö omaksuttiin suhteellisen helposti. Virvelinrannan asiakkaat ottivat uudet kokemukset sekä erityisesti Kinectimals- pelin suloiset eläinhahmot innolla vastaan. Myös henkilökunta kiinnostui uudesta laitteesta. Alku ei olisi voinut juuri mennä paremmin, vaikka parhaat toimintatavat erilaisten asiakkaiden tarpeisiin löytyivät vasta kokeilemalla. Virtuaalilemmikki motivoi monet keskittymään intensiivisesti: asiakkaat ovat innostuneet pelaamaan ja saaneet reipastakin liikuntaa. Oman kehon liikkuvuus ja hallinta ovat parantuneet samalla. Asiakkaat ovat kokeneet pelatessa onnistumista ja iloa ja voimautuneet havaitessaan voivansa itse ohjata Kinectiä menestyksekkäästi. Uuden kokeiltavan sisällön onnistunut toteutus on tuntunut myös pilotoineista opiskelijoista hyvältä.

Ohjaustuokiot jatkuvat ja niistä kerätään havaintoja. Materiaalin pohjalta Hämeen ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijat tuottavat syksyllä erilaisia sovelluksia Virvelinrannan asiakkaiden iloksi, hyödyksi ja opiksi sekä hyvinvointialan opiskelijoiden harjaantumisen apuvälineiksi. Kinect-laitteen käytettävyyttä ja ominaisuuksia tutkitaan, jotta käyttökokemuksista saataisiin mielekkäitä mahdollisimman monenlaisille asiakkaille. Virvelinrannan työntekijöiden, kuten ohjaajien ja fysioterapeuttien toiveita kuunnellaan ja heiltä saadaan arvokasta palautetta. Osa heistä on alkanut vetää asiakkailleen pelituokioita jopa itse. Kinect näyttää tulleen Virvelinrantaan jäädäkseen.

Paikkatietoa hyödyntävä lisätyn todellisuuden metsäopetuspolku

Tampereelle 3DM-osahanke on mennyt metsään aivan konkreettisesti. Metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikkö ja sen kouluyhteistyön toteuttaja 4H-järjestö ovat mukana suunnittelemassa älypuhelimissa ja tabletlaitteissa toimivan lisätyn todellisuuden selainohjelman avulla toteutettavaa metsäopetuspolkua. Kohderyhmänä ovat ala- ja yläkoululaiset sekä myös kaikki muut metsäasioista kiinnostuneet.

”Bittimetsä-hankkeemme on toteuttanut keväällä 2012 Tampereen Kaupin metsätaitoradan. QR-koodeilla merkityt rastit ovat sikäli ongelmallisia, että ne joutuvat helposti ilkivallan kohteeksi ja vaativat siksi ylläpitoa maastossa. Halusimme myös kokeilla uudenlaista tapaa toteuttaa metsäopetusta, sillä se saattaa motivoida nykylapsia ja -nuoria aikaisempaa paremmin metsäasioiden opiskeluun”, kertoo Ulla Konkarikoski Metsäkeskuksesta.

Metsäopetuspolku on tarkoitus toteuttaa siten, että se sisältää 9–12 erillistä rastia, jotka löytyvät GPS-koordinaattien avulla maastosta. Rasteille toteutetaan metsäaiheisia tehtäviä, joiden ratkomisessa hyödynnetään mobiililaitetta. Rastilla voi katsoa esimerkiksi asiaan liittyvän lyhyen videon tai hakea lisätietoa internetistä. Rastitehtäviin on mahdollista liittää erilaisia palkitsevia ja siten motivoivia elementtejä. Metsäopetuspolun toteutuspaikaksi on tarkoitus valita kaupunkimetsä, jotta polku olisi mahdollisimman monen saavutettavissa. Toisaalta rastit voidaan siirtää helposti myös toiseen maastoon muuttamalla vain niiden koordinaatteja. Sovellusta on tarkoitus päästä kokeilemaan käytännössä keväällä 2013.

3DM-osahankkeen tavoitteena on toteuttaa lisäksi jokin sellainen pilotti, jossa voidaan kokeilla abstraktin asian havainnollistamista lisätyn todellisuuden avulla. Hyviä esimerkkejä tällaisista sovelluksista löytyy jo monenlaisia.

Tutustu aiheeseen

Tampereen yliopiston 3DM-osaprojektin blogi

Sometu-verkoston Lisätty todellisuus -ryhmä

Lisätietoja

Joanna Kalalahti | Tampereen yliopisto
e-mail | joanna.kalalahti(at)uta.fi

Leena Koskimäki | Hämeen ammattikorkeakoulu
e-mail | leena.koskimaki(at)hamk.fi

Merja Salminen | Hämeen ammattikorkeakoulu
e-mail | merja.salminen(at)hamk.fi

www.eoppimiskeskus.fi/avo2

 


 

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran SeOppi-lehden numerossa 2/2012.