RATEKON 60-vuotisjuhlalogo.

Kuusikymmentä vuotta rakennusalan koulutuksia – paperipinkoista digimaailmaan

SeOppi-lehti 1/22, Jäsenkuulumisia

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n omistama oppilaitos. Järjestämme alan ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta, täydennyskoulutusta sekä henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa koulutusta.

Meidät tunnetaan monipuolisena kouluttajana, aktiivisena alan ja sen koulutusten kehittäjänä, vetovoimatyön tekijänä sekä oppimateriaalien ja opetussisältöjen tuottajana. Tätä työtä olemme tehneet suurella sydämellä ja intohimolla jo kuusi vuosikymmentä.

Asioiden ytimessä

Ajankohtaisuus on ollut toimintamme punainen lanka oppilaitoksen perustamisesta lähtien. Olemme olleet ensimmäisiä tai ensimmäisten joukossa, kun Suomessa on koulutettu rakennusalan osaajia täysin uusiin tehtäviin.

Aktiivisuus valtakunnallisessa tutkinnonperusteiden päivitystyössä, sertifikaatti- ja pätevyyslautakuntatyöosallisuus ja jatkuva vuoropuhelu työelämän kanssa varmistaa, että olemme ajan hermolla alan työelämätarpeiden ja toiveiden suhteen.

Kestävää kehitystyötä

Kestävä kehitys ja kiertotalous koskettaa rakentamista, alalla on isot mahdollisuudet päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi. Kokosimme Sitran rahoituksella perustiedot vähähiilisen kiertotalouden edistämiskeinoista koulutukseksi. Syksyllä 2022 julkaistu Rakentaminen ja kiertotalous RAKI tarkastelee rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä, ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden vähentämiseksi.

Kehittämistyön tuloksia ovat myös ePerehdys-verkkokoulutus työmaaturvallisuuden varmistamiseksi, monimuotototeutus työturvallisuuskortin suorittamiseksi ja Parempi perehdyttäjä -konsepti työmaaperehdyttäjille.

Opiskelijaystävällisesti teknologiaa hyödyntäen

Digitaalisuus ja teknologian kehitys on mahdollistanut koulutusten kehittämisen. Siinä missä koulutukset olivat ennen puhtaasti lähitoteutuksia ja koulutusmateriaali paperilla, tilalle ovat tulleet monimuotoiset etä- ja hybriditoteutukset sekä sähköiset oppimisalustat ja koulutusmateriaalit, jotka palvelevat joustavasti koulutettavia ja työelämää.

Kouluttamisen ja oppimateriaalin tuottamisen ohella toteutamme Rakennusteollisuuden vetovoimatyötä. Toteutamme kampanjoita ja tapahtumia, ja jalkaudumme perusopetuksen ja toiseen asteen oppilaitoksiin.

Laadukkaasti kohti uusia vuosikymmeniä

RATEKOn arvoja ovat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus sekä ammattitaito ja laatu. Ammattitaito ja laatu on sitä, että meidät tunnetaan asiantuntijuudesta ja asiakkaan odotusten ylittämisestä. Se on sitä, että kehitämme ja päivitämme itseämme ja koulutuksiamme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Se on myös sitä, että työnantajalle ja työntekijälle ammattitaidon päivittäminen on motivoivaa ja arki sujuvaa. Laatutyöhön sitoutumisesta ja työn jatkuvuudesta kertoo tänä vuonna sertifioitu laatujärjestelmämme ja ISO 9001 -sertifikaatti.

Kirjoittaja
Anni Autere-Kesti, apulaisrehtori
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO