Kutsu: Suomen eOppimiskeskus ry:n vuosikokous 15.3.2018

Tervetuloa Suomen eOppimiskeskus ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: 15.3.2018 klo 12.00-13.30
Paikka: Eteläranta 10, Helsinki

Ilmoittautuminen >>>

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 6. esitetään tilintarkastajien kertomus
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 8. esitetään yhdistyksen strategia
 9. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 10. vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 11. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 12. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 13. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 14. valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 15. valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 16. valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 17. muut mahdolliset asiat

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

Ilmoittautuminen >>>

Lisätietoja
Yhdistyksen säännöt

eOppimisen neuvottelukunta
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuus klo 14-16. Tilaisuuteen on erillinen ilmoittautuminen.

Tervetuloa!