Jyväskylän yliopistolle kansainvälinen opetusteknologian palkinto

Jyväskylän yliopistolle on myönnetty oppimisteknologian alan laatupalkinto
vuosittain järjestettävässä Innovaatiofoorumissa Lissabonissa. Palkinnon myönsi
opetusteknologian laatutyötä edistävä järjestö European Foundation for Quality
in E-Learning. Palkinto jaetaan organisaatioille, jotka toimivat
esikuva-analyysin kohteena muille yhteisöille.

Yliopistojen sarjassa palkinnon saivat Jyväskylän yliopiston lisäksiAbertan yliopisto Portugalista ja Valencian yliopisto Espanjasta.Palkinnon vastaanotti Jan Pawlowski Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Arviointiprosessiin osallistuivat myös Leena Hiltunen tietotekniikan laitoksesta ja Antti Auer tietohallintokeskuksesta.

Palkintoraadin mukaan Jyväskylän yliopistolla on jo strategiatasolla selkeä
painopiste oppimisen kehittämisessä teknologioita hyödyntäen. Yliopisto myös
tarjoaa useita järjestelmiä opetuksen tueksi, esimerkkeinä verkko-opetuksen
tekninen tuki, kurssinhallintaohjelmisto ja alustat sosiaalisissa verkostoissa
viestimiseen. Myös yliopiston eri tutkimusryhmät tutkivat laaja-alaisesti
oppimista tukevia teknologioita.

E-oppimisen eurooppalainen säätiö edistää oppimisteknologioiden käyttöä kaikilla
kouluasteilla peruskoulusta yliopistoihin. Säätiö on jakanut palkintoja
innovatiivisesta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä vuodesta 2007. Palkinto
perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden arviointiin. Arviointi sisältää useita
osa-alueita oppilaitosten strategiasta opettajien tukemiseen, teknisiin
valmiuksiin ja opiskelijoiden näkemyksiin.

– Olemme olleet tänä syksynä mittavan arvioinnin kohteena ja iloksemme
menestyneet hyvin. Yliopistossamme on vahvaa opetusteknologioiden osaamista
erityisesti informaatioteknologian, kasvatustieteen, psykologian ja Agora
Centerin alueilla, digitaalisen median ja globaalien informaatiosysteemien
professori Jan Pawlowski kertoo.

– Jyväskylän yliopistossa erityisen ansiokkaaksi katsottiin henkilöstön vahva
motivaatio kehittää taitojaan teknologioita hyödyntävässä opetuksessa. Meillä
opetusteknologioiden käyttö ei perustu käskytykseen, vaan taitavien ja itseään
kehittävien ihmisten toimintaan, jotka kyllä saavat työhönsä paljon tukea ja
ohjausta. Tämä on selvä ero moniin muihin yliopistoihin, Pawlowski tulkitsee.  

Lisätietoja:
yliassistentti Leena Hiltunen, (014) 260 4977, leena.r.k.hiltunen (at) jyu.fi
professori Jan Pawlowski, 050-4432389 jan.pawlowski (at) jyu.fi
kehittämispalveluiden päällikkö Antti Auer, 050-3761200, antti.auer (at) jyu.fi

Tietoja palkinnoista ja palkintoseremonian video:
www.qualityfoundation.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=25&Itemid=114&lang=en