Järvi ja taustalla vihreää metsää.

Hybridityö ja tunteet yhdistyivät Elovalkeilla

SeOppi-lehti 1/22, artikkeli

Elokuun helteisessä iltapäivässä etsimme tulukset kaapeistamme ja kokoonnuimme yhdessä Elovalkeille. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Howspace Oy:n kanssa heidän yhteisöalustallaan. Puhujakattaukseen kuuluivat tänä vuonna Jukka Lehtoranta (Suomen eOppimiskeskus ry), Jenni Laurikainen (Howspace Oy), Katri Viippola (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Riikka Hagman (Xoompoint Oy), Hanna Vuorikoski (Tietoevry Suomi) sekä Sarri Kukkonen (Seppo.io).

Elovalkeiden teemana oli hybridityö ja sen tavat, joten jopa hieman yllättäen puheenvuoroja yhdistäviksi tekijöiksi nousivat tunteet ja luottamus.

Onko hybridityö utopiaa vai dystopiaa ja miten sujuu perehdytys hybridiaikana

Suomen eOppimiskeskus ry:n Jukka Lehtoranta haastoi kuulijoita miettimään hybridityöhön liitettyjä ennakkokäsityksiä, mielikuvia, mahdollisuuksia ja haasteita. Elovalkeiden osallistujista suurin osa koki hybridityön sopivan itselleen, näki hybridityön kustannustehokkaana ja työhyvinvointia parantavana työtapana. Toisaalta osallistujat ilmaisivat huolensa yhteisöllisyyden puutteesta, yrityskulttuurin rakentamisesta sekä itsensä johtamisen vaikeudesta.

Jukan jälkeen esiintymislavan otti haltuun Jenni Laurikainen, People Operations & Culture co-lead, Howspace Oy:stä. Jennin puheenvuorossa osallistujille esitettiin nelikenttä hybridityöhön liittyen. Kentässä olivat mukana osallisuus, vuorovaikutus, tiedon saavutettavuus ja vertaisoppiminen. Elovalkeiden osallistujien mukaan parhaiten jo osataan vuorovaikutus ja eniten haasteita on tiedon saavutettavuudessa. Puheenvuorosta nousi esille myös työntekijän huomioiminen ihmisenä ja työyhteisöön sisälle pääseminen. Howspace Oy:llä onkin käytössä Buddy-mentoriohjelma, jossa uudet työntekijät saavat heti yrityksestä luottokaverin alkuun pääsemiseksi.

Luottamus luo tyytyväisyyttä ja onnistumisia

Katri Viippola on HR:n ja viestinnän johtajana Keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiö Varmalla Hänen ydinsanomansa oli, että hybridityön onnistuminen vaatii tunteen, että johonkin tai johonkuhun voi luottaa. Katri käytti puheessaan termiä “etukenoluottamus”, jota avasi tarkoittamaan luottamuskehää, jossa työnantaja luottaa työntekijään, mikä lisää luottamusta työyhteisöön, ja palaa lisääntyneenä luottamuksena työntekijöille. Katri kuitenkin korosti puheenvuorossaan, että luottamuksen kasvu edellyttää hyvää johtamista ja tehtävien määrittelyä niin, että kaikki työntekijät tuntevat tehtävänsä sekä työnsä tarkoituksen ja pystyvät toimimaan itsenäisesti tämän raamin puitteissa.

Tietoevry Suomen HR-johtaja Hanna Vuorikoski kertoi, että heidän organisaatiossaan hybridityötavat olivat käytössä jo ennen koronaa, joten Tietoevryllä oli hyvä lähtötilanne pandemian alkaessa. Hanna kertoi myös, että Tietoevryllä tällä hetkellä työntekijät saavat itse valita mistä tekevät työnsä eikä etä- tai toimistotyöskentelyyn liity pakkoja. Hannakin nosti omassa puheenvuorossaan luottamuksen tärkeyden: tyytyväinen työntekijä kokee tulevansa luotetuksi. Tulevaisuuden työelämän teeseihin kuuluivat myös mm. työyhteisön ylläpitäminen ja henkilöstön kouluttaminen.

Hybridimallinen digioppiminen ja pelillisyyden hyödyntäminen

Xoompoint Oy:n toimitusjohtaja Riikka Hagman kertoi esimerkin kautta, miten hybridimallia oli hyödynnetty heidän asiakkaansa Meyer Turun telakalla. Telakalle oli toteutettu tulityökoulutus 17:llä eri kielellä hybridisti. Koulutus koostui verkko-opetuksesta, hitsausharjoituksista sekä erilaisesta muusta aineistoista, joita telakalla oli esillä eri kielillä. Koulutus voidaan laskea erittäin onnistuneeksi, koska telakalla selvittiin ennätykselliset 575 päivää ilman palonalkuja.

Viimeisen puheevuoron piti Sarri Kukkonen, joka toimii Customer Success Managerina Seppo.io:lla. Sarrin innostus peliaiheeseen oli käsinkosketeltavaa. Sarrin mukaan oppimista tapahtuu helpoiten, kun siihen liitetään positiivinen tunnekokemus. Positiivinen tunnekokemus voidaan saavuttaa mm. pelaamisen sytyttämän ilon ja hauskuuden kautta. Puheenvuoron jälkeen teki heti mieli ehdottaa peli-iltaa työkavereiden kanssa.

Itse päätapahtuman jälkeen osa porukasta jäi vielä loppuhiilloksille keskustelemaan ja verkostoitumaan. Keskustelua olisi varmasti riittänyt loppuillaksi, joten laitetaan harkintaan, tehdäänkö Elovalkeista kaksipäiväinen tapahtuma. Mahtavat puhujat ja tapahtuman osallistujat saivat Elovalkeiden liekit hipomaan taas taivasta.

Elovalkeat: https://eoppimiskeskus.fi/ajankohtaista/elovalkeat/
Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat: https://hybridiopetus.fi/

Kirjoittajat
Piia Keihäs ja Sara Vihinen, Suomen eOppimiskeskus ry

Kuvat
Unsplash

HOT-hankkeen, SeOpin, HAMKin, Tavastian, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n sosiaalirahaston logot.