Hotti, hotimpi, hottis SOME

SeOppi 1/2014
pdf | SlideShare

Teksti
Marjatta Myllylä
Pirjo Jaakkola

Kouluissa ja opetuksessa polttaa edelleen. Ilman poltetta ja paloa ei synny uutta, eikä oppiminen ja opettaminen innosta.

Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOKK) on arvioitu ja analysoitu kuluneen lukuvuodenkin aikana Sosiaalisen median erilaisia mahdollisuuksia opettajankoulutuksessa. Saamiamme tuloksia voi tarkastella useasta suunnasta. Me olemme priorisoineet ainakin kolmenlaista poltetta. Uteliaisuuteen ja innostumiseen taipuvainen tai sitoutunut opettaja ja opettajaopiskelija palaa innosta kokeilla ja kehitellä erilaisia oppimis- ja opetusympäristöjä. Näppejään ei tarvitse polttaa verkossa kytevissä riskitekijöissä, sillä niiltä voi suojautua. Vanhakantaisuuteen, pelkojen ja uhkakuvien maastoon kiinnittynyt oppija ja hänen kaltaisensa opettaja pelkäävät palavansa epävarmuuden lieskoin somen iloisissa ja autenttisissa ympäristöissä. Taustalta paljastuu usein tunteet. Tunnekuormitus voi polttaa jo ennen aitoja uudenlaisten ja epävarmuudeltakin tuoksahtavien kokeilujen askeleita. Voipa somen polttavuutta tarkastella myös loppuun palamisen aukoista. On vaarallista jäykistyä sellaisiin rooliasetelmiin, jotka tuottavat vaikeita tunteita ilman niistä ulospääsyä. Sellainen hiillostaa. Opettajasta tulee hotti negatiivisessa merkityksessä ja mikä pahinta, se voi tarttua opiskelijoihin ja ympäristöönkin.

Todellisuuden ja näennäisyyden kuilu levenee, mutta naiivi realismi sen usein kiistää. Kyberympäristö on, pysyy ja kehittyy ja ihmiset elävät sen poltteessa. Se ei kilpaile perinteisen todellisuuskäsityksen kanssa, vaan on osa sitä oppimisessa ja koulutuksessakin. Tutkimuksen ja arjen toiminnan kautta olemme oppineet näkemään monenlaisia polttoja. Nyt on aika hillitä someen kohdistuvaa tunteen paloa ja lähteä sytyttämään tietoisesti uudenlaista pedagogiikkaa ja toimintaa. Kun ylimääräinen tunteen palo alenee, järkiperäisyyden hallittu hehku alkaa lämmittää. Silloin päästään takaisin oppimisen ydinkysymykseen, vaikkakin eksponentiaalisesti laajentunein mahdollisuuksin. Pedagogiikka palaa. Astutaan halun ja himon poltteelle. Anna sinäkin palaa. Tutkimuksemme lujittaa varmuutta siitä, että poltteemme TAOKKissa on positiivista. Anna sinäkin palaa.

Lisätietoja

Marjatta Myllylä | yliopettaja
e-mail | marleena.myllyla[at]gmail.com
Pirjo Jaakkola | koulutuspäällikkö
e-mail | pirjo.jaakkola[at]tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus