Ihmisten ääriviivat puiden alla.

Green ICT -ekosysteemissä versoo digitaalista kestävyysosaamista

SeOppi-lehti 1/22, artikkeli

Kestävän kehityksen mukaisia ICT-palveluita ja -tuotteita sekä niiden vähäpäästöisiä käyttötapoja organisaatioissa edistävä ekosysteemi aloitti toimintansa Suomessa 1.6.2022. Ammattilaisverkostossa jaetaan osaamista sekä tuotetaan erilaisia keinoja vähentää päästöjä ja e-jätettä.

Jatkossa ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee vaatimaan yhä järeämpiä ratkaisuja, myös ICT-alalla. Koska digitalisaatio on 2020-luvulla jo kaikkialla, on ICT-tuotteilla ja -palveluilla myös merkittävä vaikutus muiden alojen päästöihin. Yhä useampi organisaatio tunnistaakin digin ilmastovaikutukset, muttei tiedä mistä aloittaisi hiilijalanjälkensä pienentämisen. TIEKE, LUT-yliopisto ja TIVIA ovat vastanneet tarpeeseen ja lähteneet kokoamaan Green ICT -ekosysteemiä edistämään kestävää ja vastuullista ICT-kehitystä. Työ on aloitettu Green ICT -hankkeessa, jota Uudenmaan liitto rahoittaa EAKR-rahastosta.

Informaatiota ja työkaluja

Uusi ekosysteemi on organisaatioverkosto, joka kokoaa yhteen digituotteita ja -palveluita valmistavat tai hankkivat tahot edistämään näiden kestävyyssiirtymää. Työhön osallistuu ammattilaisia niin akateemisesta maailmasta, julkishallinnosta, yrityksistä kuin yhdistyksistä.

Ekosysteemille on määritelty kolme pääasiallista tehtävää:

  1. edistää kestävää ICT-kehitystä
  2. kasvattaa Suomen ICT-alan kilpailukykyä
  3. edistää yhteistyötä liike- ja TKI-toiminnassa.

Ekosysteemityötä varten kehitetään sekä kaikille avointa Green ICT -informaatioportaalia että ekosysteemin jäsenille suunnattua yhteistyöalustaa.

Avoimessa informaatioportaalissa ekosysteemi tulee julkaisemaan materiaalia, tietoa ja ilmaisia kehitystyökaluja. Sisältö tukee organisaatioita tekemään ja hankkimaan vihreämpiä digituotteita ja -palveluita. Materiaalit tutustuttavat kestävään ICT-kehitykseen ja esittelevät caseja jo toteutetuista vähäpäästöisistä ICT-ratkaisuista.

Erilaisia työkaluja ekosysteemin jäsenille tuotetaan tällä hetkellä kolmessa EAKR-rahoitteisessa hankkeessa. Niiden avulla organisaatiot voivat esimerkiksi arvioida oman kestävän kehityksensä tasoa sekä mitata hankintojensa päästöjä. ”Ekosysteemin työkalut ja julkaisut tarjoavat ratkaisuja käytännön haasteisiin hankkijoille ja tuottajille. Niissä on selkeitä toimintaohjeita, joiden avulla organisaatiot voivat aloittaa toimimaan ilmasto- ja ympäristöviisaammin saman tien.”, kertoo TIEKEn Green ICT -projektipäällikkö Antti Sipilä.

Kohti vihreämpää tulevaisuutta yhteisönä

Verkkoportaalin ja alustan ollessa vielä työn alla ekosysteemin jäsenet ovat jo käynnistäneet toimintaa erilaisin virtuaalisin teematapaamisin. Kesäkuussa hanke kartoitti aloitustapaamiseen osallistuneiden 80 organisaation tarpeita, jotta yhdessä oppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen keskittyisi olennaiseen.

”Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitettiin organisaatioiden tarpeita, jotka on otettu huomioon jo ensimmäisen toimintasyksymme tapaamisten suunnittelussa”, toteaa Antti Sipilä. Tulossa on esimerkiksi korkeakoulujen ja yritysten TKI-yhteistyöpäivä 20.10., kestävän koodauksen työpaja 30.11. ja tapahtuma hankintojen ilmastotyökaluista 13.12.

Ekosysteemityötä voit seurata osoitteessa greenict.fi, jonne myös ekosysteemin portaali aukeaa valmistuessaan. Uutiskirjeen tilaus löytyy samasta osoitteesta.

Euroopan unionin aluekehitysrahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Tieken, LUT Universityn ja Tivian logot.

Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton koordinoimasta REACT-EU-rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen yhteyshenkilö: Antti Sipilä, [email protected]

Kirjoittaja
Sohvi Hellsten, TIEKE