FinNode-verkostoa vahvistetaan Suomen innovaatiotoiminnan kansainvälistäjänä

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän julkiset toimijat vahvistavat yhteistyötään innovaatiotoiminnan kansainvälistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasianministeriö, Tekes ja Finpro allekirjoittivat 26.4.2010 tähän tähtäävän FinNode-toiminnan kehittämistä koskevan yhteistyöasiakirjan.

FinNode-verkoston avulla edistetään strategista yhteistyötä ja kumppanuuksia Suomen kannalta kiinnostavimmilla markkinoilla ja innovaatiotoiminnan alueilla. Verkosto toimii tällä hetkellä Japanissa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

FinNode-toimintaa uudistetaan vuoden 2010 aikana vahvistamalla verkoston rahoitusta, henkilöresursseja ja organisointia sekä selkiyttämällä osapuolten välistä työnjakoa. Uudistuksen myötä Finpro ry toimii FinNode-verkoston operatiivisena hallinnoijana.

– FinNode-toiminta vastaa osaltaan Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen haasteisiin. Kansainvälisen verkottumisen lisäksi se edistää kysyntä- ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden tunnistamista edelläkävijämarkkinoilla ja parantaa suomalaisten toimijoiden yhteistyötä, totesi työ- ja elinkeinoministeriön puolesta sopimuksen allekirjoittanut kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

Nykymaailmassa yritysten ja alueiden menestys riippuu niiden kyvystä asemoitua globaaleihin verkostoihin ja tuottaa valitsemassaan roolissa muita enemmän lisäarvoa. Tämä edellyttää kumppanuuksia ja yhteistyöpuitteita johtavien innovaatiotoiminnan keskittymien sekä edelläkävijämarkkinoiden suuntaan sekä ymmärrystä innovaatiotoiminnan kehityksestä näillä alueilla. FinNode-verkoston avulla saadun tiedon toivotaan Suomessa lisäävän innovaatiotoiminnan kehityksen ymmärtämistä sekä tukevan uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -mallien hyödyntämistä.

FinNode-verkostossa ovat edustettuina Tekes, Finpro, VTT, Sitra ja Suomen Akatemia. Toiminnan ohjaukseen osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetusministeriö sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto.

 

Lisätiedot: teollisuusneuvos Antti Valle, TEM puh. 010 606 3631 tai 050 700 4741

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2470&89515_m=98876