ESR-ohjelman toteutus edennyt tällä kaudella ennakoitua paremmin

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedote 121/2011

24.5.2011

ESR-ohjelman toteutus edennyt tällä kaudella ennakoitua paremmin

Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitea käy Oulussa 24.–25.5.2011 läpi ohjelmankauden 2007–2013 edistymistä. ESR-ohjelman rahoituksella on vuoden 2010 loppuun mennessä edistetty liki 7 300 uuden yrityksen ja lähes 12 000 uuden työpaikan luomista. Ohjelma onkin edennyt huomattavasti ennakoitua ja kahta edellistä ohjelmakautta paremmin.

Rahoitusta on varattu hankkeille yhteensä noin 1 084 miljoonaa euroa eli jo 77 % ohjelmakauden ESR:n ja kansallisen julkisen rahoituksen kehyksestä. Tämän lisäksi rahoitettaviksi valittuihin hankkeisiin kohdistuu noin 112 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta.

ESR tukee osaamisympäristöjä, työ- ja elinkeinopolitiikkaa ja osallisuutta

Seurantakomitea tutustuu Oulussa myös kolmeen paikalliseen ESR-hankkeeseen: 1) Oulun seudun ammattikorkeakoulun Innopi-hanke kehittää työelämää ja oppilaitoksia palvelevaa innovatiivinen oppimisympäristö -toimintamallia, jossa hyödynnetään terveysteknologian uusia sovelluksia ja oppimista aktivoivia opetusmenetelmiä, 2) Oulun yliopiston Oulun vuoriklusteri -hanke vahvistaa ja monipuolistaa vuorialan monitieteistä asiantuntijaverkostoa ja osaamista Pohjois-Suomessa ja 3) Kansan Sivistystyön Liitto ry:n Veeran Verstas kehittää koulutus- ja työmallia nuorten työpajatoimintaan ammatinvalinnan ohjausmenetelmäksi, jonka avulla nuori voi harjoitella sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä uravaihtoehtona.

Kaikkiaan Pohjois-Suomen suuralueen hankkeille on tähän mennessä myönnetty ESR-rahoitusta noin 95 miljoonaa euroa, minkä lisäksi alueelle kohdistuu ESR-rahoitusta myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta.

Uuden ohjelmakauden 2014–2020 valmistelu on jo käynnissä

Seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 valmistelu on käynnistynyt. Euroopan komissio antaa sen rahoituskehysesityksen kesäkuun lopulla ja koheesiopolitiikan asetusesitykset heinäkuussa. Komissio esittää seuraavalle ohjelmakaudelle vahvaa keskittymistä muutamiin pääteemoihin, joilla on suora kytkentä Eurooppa 2020 -strategiaan.

Komissio ehdottaa tuloksiin perustuvaa politiikkaa. Lopulliset päätökset niin asetuksista kuin kansallisista painopisteitä ja ohjelmista tehdään vuosina 2012 ja 2013.

Euroopan komissiosta Oulun kokouksessa on mukana yksikön päällikkö Jiri Svarc, joka pitää tärkeänä, että Euroopan sosiaalirahasto tukee älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Hän pitää työllisyyttä, koulutusta, aktiivista osallistamista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia moottoreina, joilla mm. tuetaan valmiuksia muutokseen, edistetään innovaatiokulttuuria, lisätään työelämän laatua ja laajaa osallistumista työmarkkinoille.

Lisätiedot:

alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, TEM, puh. 050 322 8210 (seurantakomitean puheenjohtaja) neuvotteleva virkamies Sirpa Liljeström, TEM, puh. 050 396 0243 EU-koordinaattori Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 703 3962

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2472&89522_m=102917