eOppimiskeskus 15 vuotta digioppimisen polulla

SeOppi 1|2017

pdf | Slideshare

Teksti: Kaisa Honkonen

Suomen eOppimiskeskus ry:n toiminnan 15. juhlavuosi etenee vilkkaan toiminnan pyörteissä. Erilaiset oppimista tukevat kehityshankkeemme ja verkostomme avaavat jatkuvasti erilaisia näkökulmia organisaatioiden, kouluttajien, opettajien ja oppijoiden arkeen.

eOppiminen – verkko-oppiminen – digitaalinen oppiminen – kaikki tämä on 15 vuoden aikana sulautunut oppimiseksi. Tilanteen ja oppijoiden mukaan valitaan menetelmät, aineistot, välineet ja tilat.

Tehokkuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta verkkovälitteinen opetus/ohjaus tai mentorointi voi olla paras väline, mutta kaikkiin tilanteisiin verkko ei välttämättä tarjoa optimaalista ratkaisua. Ihmiset edelleen tarvitset toisiaan, välitöntä vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Ilmeitä ja eleitä, joista pystyy määrittämään kuka on aikeissa seuraavaksi puhua, niitä pieniä niiskauksia ja tuhahduksia, jotka tekevät keskustelusta aidon ja lisäävät ymmärrystä toisen viestistä.

Katri Saarikiven artikkelissa “Mitä jos empatia olisi tärkein työtaito?” pohditaan, mihin ihmistä tarvitaan robottien ja koneiden maailmassa. Mitä ihminen voi tuoda maailmaan, jossa algoritmit määrittävät toiminnan? Hänen mukaansa tarvitaan ymmärrystä ihmisestä. Empatia antaa keinot asettua toisen asemaan ja samaistua toisen tunteeseen. Mitä paremmat empatiataidot meillä on, sitä varmemmin pystymme tulevaisuuden työelämässä toimimaan. (Katri Saarikivi puhui työelämäoppimisesta eOppimiskeskuksen neuvottelukunnan avoimessa juhlakokouksessa 16.3.2017).

Olemme saaneet useissa kansainvälisen huippuosaajan puheenvuorossa kuulla, että tulevaisuuden tärkein taito ei niinkään ole vastata, vaan kysyä. Lontoon BETT-messuilla tänä vuonna neurologian tohtori Beau Lotto esitteli tutkimustaan luovuuden synnystä. Siitä, että luovuus syntyy tilanteissa, joissa katsomme olemassa olevaa asiaa eri näkökulmasta, eri ulottuvuudesta. Matka paikasta A paikkaan B ei ole lineaarinen, emmekä voi tietää kuinka monta askelta matkalla kuluu.

eOppimiskeskuksen 15 vuotisen taipaleen aikana on kohtautettu ihmisiä ja rakennettu verkostoja, joissa on ollut pakko katsoa asioita eri näkökulmista ja ulottuvuuksista – opettajan, yrityksen ja oppijan näkökulmista, peagogiikan ja tekniikan näkökulmista – tottuneen käyttäjän ja aloittelijan näkökulmista.

Mikkelissä Ihminen+-seminaarissa tohtori Koert van Mensvoort antoi opettajille neuvon, “opettakaa lapset unelmoimaan tulevaisuus, seuraavaksi he tekevät sen”.

eOppimiskeskuksen toiminnan kivijalkana on aina ollut yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen ja jakamisen kulttuuri erilaisissa verkostoissa. Tulevaisuudessa ja jo tänään tarvitsemme entistä enemmän toisiamme mahdollistaaksemme asioiden testaamisen käytännössä ja saatujen oppien jaon uusien kokeilujen pohjaksi. Lasten lisäksi myös aikuisten täytyy unelmoida ja uskaltautua etsimään erilaisia ja uskaltautua etsimään uusia uuden oppimisen tapoja ja tekemään asiat toisin. Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme niin tänä juhlavuotenamme kuin tulevina. Tiedotuskanavina verkostojemme lisäksi www.eoppimiskeskus.fi sekä sosiaalisen median kanavat Facebook, LinkedIn, Twitter.

Linkkejä

Koert van Mensvoort: www.mensvoort.com
Beau Lotto: http://beaulotto.com
Katri Saarikivi: https://medium.com/@katrisaarikivi
Optisia harhoja: www.labofmisfits.com/​articles/​illusionsoflight.asp