Ehdotuspyyntö Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmassa!

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmassa on avautunut ehdotuspyyntö alakohdasta 4.5 – Nuorille sekä nuorisotyössä ja nuorisojärjestöissä toimiville suunnatun tiedotustoiminnan tukeminen. Ehdotuspyynnön tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka edistävät sellaisia nuorille ja nuorisoalan johtotehtävissä toimiville suunnattuja tiedotus- ja viestintätoimia, joilla on eurooppalainen ulottuvuus.

Etusijalle asetetaan hankkeet, joissa otetaan huomioon Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman pysyvät prioriteetit, jotka ovat:

  • nuorten osallistumisen tukeminen
  • kulttuurien monimuotoisuus
  • EU-kansalaisuus
  • muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistaminen

Hakukelpoisia toimijoita ovat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten kansalaisjärjestöt, alueelliset tai paikalliset julkisyhteisöt tai kansalliset nuorisoneuvostot, jotka toimivat jossakin EU-jäsenvaltiossa, Efta-maissa, ETA-maissa tai ehdokasmaissa.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10. syyskuuta 2010

Lähde: southfinland.org