Digital Agenda for Europa

Eurooppalaisen digitaaliagendan tavoitteena on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet työpaikkojen luomisen, kestävän kehityksen ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja siten tukea Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteita. Päätavoitteina on poistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyviä esteitä, joita ovat muun muassa:

  • kansalaisten ja ammattilaisten puutteelliset taidot tieto- ja viestintäteknologian käytössä

  • yhteisen lähestymistavan puute yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten elinkustannusten nousuun, väestön ikääntymiseen ja ilmastonmuutokseen vastattaessa

  • tutkimuksen ja innovaation vähäisyys

  • yhteensopivien laitteiden ja järjestelmien puute

Komissio tulee ehdottamaan toimia seuraavissa asioissa: 1) erittäin nopeisiin internetverkkoihin tehtävien investointien kustannusten vähentäminen ja kannustimien lisääminen, 2) eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen digitaalialalla sekä 3) kansalaisten luottamuksen ja turvallisuuden lisääminen verkkorikollisuuteen puuttumalla

Alueiden komitean jäsen Markku Markkula tekee aiheesta mietinnön (luonnos liitteenä). Markkula haluaa mielellään kuulla alueiden näkemyksiä aiheesta. Jos haluat olla vaikuttamassa mietinnön sisältöön, niin laita viestiä minulle 19.5. mennessä. Kerron terveiset Markkulalle Alueiden komitean järjestämän kuulemisen yhteydessä.

 

Lähde: www.southfinland.org