Osuvat taidot -hankkeen kansikuva, jossa nuori nainen työskentelee kannettavan tietokoneen äärellä nauraen iloisesti

COVID-19 kohtaa Osuvat taidot -hankkeen

SeOppi 2/2020
Teksti: Erkki Nuottila, Oulun ammattikorkeakoulu


Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään osaamismerkkijärjestelmä, joka antaa kansallisen vertailupohjan tietoteknisille perustaidoille. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja hankeverkostossa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, TIEKE, Suomen eOppimiskeskus, Omnia, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Oulun seudun ammattiopisto, Sedu ja Opintokeskus Sivis. 

Kevät 2020 oli poikkeuksellinen. Maailmanlaajuinen koronavirus vaikutti myös Osuvat taidot -hankkeen toimintaan. Alkujärkytyksestä toivuttuamme teimme suunnitelman toiminnan siirtämisestä verkkoon ja toteutimme sen. Nyt puoli vuotta myöhemmin on aika arvioida Covid-19:n vaikutusta hankkeen nykyiseen tilaan ja toteutuksiin. 

Yllätyimme, kuinka helposti ja nopeasti toiminnan siirtäminen kokonaan verkkoon lopulta onnistui. Pitkien etäisyyksien vuoksi osaamismerkkien suunnittelutyö oli jo tapahtunut etätyövälineiden avulla. 

Osaamismerkkien pilotoinnit pikapikaa verkkoon

Alun perin opiskelijat pilotoivat kehitettyjä osaamismerkkejä lähiopetuksessa, mutta nyt tilanne oli eri. Aloittaville opiskelijoille jaettiin tunnukset, annettiin pikaperehdytys käytettäviin työkaluihin ja sen jälkeen opetus ja oppiminen siirrettiin kokonaan verkkoon. Myös hankkeessa jo käynnissä olleet osaamismerkkien pilotoinnit siirtyivät etäopetukseen. 

Pilottien tuloksia arvioitaessa totesimme muutaman haasteen. Opiskelijoiden kohdalla pahinta oli, että osa opiskelijoista ’katosi’, eli kaikkia opiskelijoita etäopetus ja etätyökalut eivät enää tavoittaneet. Arviot liikkuivat muutaman prosentin luokassa.

Lupien kerääminen etänä haastaa

Toinen haaste opiskelijoiden kanssa on liittynyt kehitteillä olevan osaamismerkistön pilottien toteuttamiseen. Pilotointiin sisältyy testaamista ja tutkimista. Tämä puolestaan vaatii luvitusta, johon tarvitaan erilaisia lomakkeita. 

Etätyöskentelyyn siirtymisen myötä tutkimuslupien kerääminen ja lomakkeiden toimittaminen opiskelijoiden täytettäväksi monimutkaistui. Lomakkeiden parissa käytetty työaika lisääntyi, mutta tästä huolimatta palautuneiden lomakkeiden määrä väheni.  Ongelmaan on kehitetty ja ehdotettu erilaisia tietoturvallisia vaihtoehtoja, mutta rahoittaja vaatii edelleen pääosin paperilomakkeiden käyttöä.

Hanketyössä muistiot ja virtuaalikahvit kovassa kurssissa 

Yksi haaste kehitystyössä liittyy vuorovaikutukseen. Kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa välittyy runsaasti tietoa eri aistien kautta, kun muun muassa eleet, ilmeet ja äännähdykset ovat paremmin havaittavissa. Kun vuorovaikutus tapahtuu välineen kautta, mahdollisuus väärinymmärryksiin kasvaa. Hankkeessa suunnitelmien ja työkokousten sekä niistä pidettävien muistioiden ja raporttien merkitys on kasvanut. 

Poikkeustilanteessa on syntynyt myös uusia työ- ja virkistäytymistapoja. Mielenkiintoisin niistä on ollut virtuaaliset kahvitauot. Meillä ihmisillä on suuri tarve olla yhteydessä toisiin ja kuulla ihmisten ääniä – tarve kohdata ihminen vaikka sitten virtuaalisesti.

RyhmäPositiivistaHaastavaa
OpiskelijatOppiminen mistä vain

Valmis materiaali auttoi poikkeustilanteessa
Osa opiskelijoista jäi pois
Opettajat ja muu henkilöstöToimintakyky säilyi 

Toimintakyky säilyi 

Kansallinen digiloikka 

Digitaaliset työkalut toimivat 
Työmäärä kasvoi (lomakkeet, oppimateriaalit sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen formalisointi)

Työn sirpaleisuus on lisääntynyt (uusia työkaluja)
Yllä olevaan taulukkoon on koottu havaintoja COVID-19-poikkeustilanteesta hankkeessa. 
Osuvat taidot -hankkeen osatoteuttajien sekä rahoittajan logot