Avoimen hanketoiminnan käsikirja

Teksti Tarmo Toikkanen
Aalto-yliopisto

Avoimesti julkaistu aineisto, avoin data, avoimet lisenssit ja avoimet viestintäkanavat yleistyvät jatkuvasti. Osasyynä tähän on tietysti se, että julkiset rahoittajat ovat alkaneet suosia tai jopa vaatia tällaista toimintaa. Mutta kuinka toteuttaa hanke avoimesti, rahoittajan kriteerien mukaan ja samalla itse hanketta hyödyttävällä, mielekkäällä tavalla? Tähän vastaa avoimessa yhteistyössä kirjoitettu käsikirja.

Käsikirja sisältää arvokasta tietoa hanketoimijoille ja hankkeita valmisteleville henkilöille, mutta kehittyy, kuten wikikirjat yleensäkin, hamaan tulevaisuuteen. Ensimmäinen osa opasta käsittelee aineiston tuottamiskäytäntöjä, yhteistuottamista ja eri tahojen omistamien sisältöjen yhdistelyä.

Toinen osa perehtyy julkaisemiseen: välineisiin, tapoihin, kanaviin, palveluihin sekä lisensseihin. Erityisesti korostetaan julkisen ja avoimen sisällön eroa. Avoin sisältö on julkista, jonka yksinoikeuksia on jaettu avoimella lisenssillä siten, että muut voivat hyödyntää sisältöä laillisesti.

Kolmas osa käy läpi eri lisenssimekanismit. Creative Commons on tietenkin pääosassa, mutta myös muut avoimen sisällön lisenssit, avoimen lähdekoodin lisenssit sekä avoimen datan lisenssit käydään läpi tiiviisti.

Neljäs osa käsittelee hankeviestintää ja sisältää vinkkejä siitä, miten erilaiset verkkoviestinnän välineet voivat tehostaa ja laadullisesti muuttaa sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Viides osa laajentaa käsittelyä toimintakulttuurin muutokseen ja selittää viimeaikaisia yhteistoiminnan trendejä, kuten joukkoistamista, sorsastamista ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

Viimeinen osa paneutuu hanketoiminnan sääntöihin ja käy läpi, minkälaisia suosituksia ja vaatimuksia eri rahoitusmekanismeissa on.

Käsikirjaa on kirjoitettu Booktype-kirjoitusalustalla, joka mahdollistaa kirjan wikimäisen työstämisen, lukujen järjestelyn ja kuvien liittämisen. Käsikirjoituksesta voi nappia painamalla julkaista kirjan yleisimmissä tiedostomuodoissa PDF:stä eri ekirja-formaatteihin. Booktype on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto. Käsikirjaa kirjoitetaan käyttöoppaisiin painottuneessa flossmanuals.net-palvelussa.

Oppaan kirjoittaminen alkoi keväällä 2012 ja pääkirjoittajien lisäksi aiheita ja ideoita sorsastettiin verkosta. Nyt haasteena on löytää kuhunkin tärkeään teemaan asiantuntevia kirjoittajia, sillä AVO-hankkeella on resursseja vain oppaan tiettyjen osien ammattimaiseen käsittelyyn. Voit itsekin osallistua kirjoittamiseen joko kommentoiden, korjaten tai tekstiä tuottaen. Kuvitustakin tarvitaan! Kirja julkaistaan avoimella lisenssillä.