Ammatillisten opintojen opettajien kelpoisuusvaatimuksiin muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rehtoreiden ja opettajien, ammatilliseen

peruskoulutukseen valmistavaa ja valmentavaa koulutusta antavien opettajien,

ammatillista erityisopetusta antavien sekä väliaikaista opetusta antavien

opettajien kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta muutetaan.

Valtioneuvosto päätti torstaina asiasta.

 

Ammatillisten opintojen opettajilta edellytetään vastaisuudessa

pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Sosiaali- ja terveysalalla

lähtökohtana on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksen

järjestäjä päättää tutkinnon soveltuvuudesta. Opettajalta edellytetään

lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän

sisältöä vastaavissa tehtävissä sekä pedagogisia opintoja.

 

Tutkintovaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen

järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän

näkökulmasta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai kun opetustehtävässä

painotetaan erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa.

Tällöin henkilöllä tulee olla opetustehtävään soveltuva

erikoisammattitutkinto tai jollei sitä ole, muu soveltuva koulutus.  Lisäksi

edellytetään vähintään viiden vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän

sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

 

Ammatillisen koulutuksen rehtorilla  tulee aina olla ylempi

korkeakoulututkinto. Lisäksi  edellytetään riittävää työkokemusta opettajan

ja muista opetusalan tehtävistä. Muilta osin ammatillisen peruskoulutuksen

rehtorin kelpoisuusvaatimukset säilyvät ennallaan.

 

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kelpoisuusvaatimuksia sekä tuoda

niihin tarvittavaa toimialakohtaista joustoa työelämän osaamistarpeiden

mukaisesti. Uudet kelpoisuusvaatimukset mahdollistavat aikaisempaa paremmin

toimiala- ja ammattikohtaisten erojen  ja erityispiirteiden huomioon

ottamisen kelpoisuutta määriteltäessä.

 

Asetus tulee voimaan 1.8.2011.

 

 

Lisätietoja:

– johtaja Mika Tammilehto, puh. 09 160 77391

– hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio, puh. 09 160 77204