Kolme kirjaa pinossa ja kolme kirjaa nojaamassa pinoon.

Avoin oppimateriaali -mestarikurssi

Onko sinulla työn alla oppimateriaalin tuottaminen tai päivittäminen? Mietityttääkö materiaalin avoin jakaminen tai aineiston saavutettavuus?

Järjestämme syksyllä 2023 avointen oppimateriaalien sisällöntuottajan mestarikurssin, jolla käsitellään viittä sisällöntuotantoa tukevaa teemaa:

  • oppimateriaalin tuotantoprosessi
  • tekijänoikeudet
  • Creative commons -lisenssit ja avoin julkaiseminen
  • pedagoginen saavutettavuus
  • tekninen saavutettavuus

Jokainen teema alkaa noin 1,5 tunnin mittaisella webinaarilla, jonka jälkeen osallistujat työstävät materiaalia itsenäisesti. Kurssin edetessä järjestämme klinikkatapaamisia, joissa voit esittää kiperiä kysymyksiä ja vaihtaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Mestarikurssi on tarkoitettu työpareille, -ryhmille sekä itsenäisille tekijöille. Kohderyhmänä erityisesti ammatillisen sekä vapaan sivistystyön opetushenkilöstö.

Kurssin tavoitteena on tuottaa oppimateriaalia ja jakaa se lopulta soveltuvin osin aoe.fi-palvelussa. Sisällöntuotannon ammattilaiset ovat tukenasi koko ajan.

Aikataulu

Avoin oppimateriaali -mestarikurssi järjestetään syys-marraskuussa 2023. Tarkemman teemakohtaisen aikataulun näet teeman otsikkoa klikkaamalla:

Oppimismuotoilu

Mestarikurssin aluksi tutustumme oppimismuotoiluun, Edukata-malliin sekä erilaisiin tuotanto-oppaisiin. Tutustumme erilaisiin lähestymistapoihin tuottaa hyvää aineistoa. Tavoitteena on sytyttää luovuus ja käynnistää oppimateriaalin sisällöntuotanto.

Aiheeseen johdattelemassa mm. Katri Lehtovaara, Schoolday Designer Oy.

Webinaari: 4.9.2023 klo 14-16

Webinaari järjestetään Zoom-yhteydellä osoitteessa https://us02web.zoom.us/j/83970630586.

Klinikka: 11.9.2023 klo 14-16

Tekijänoikeudet

Maailmaan mahtuu paljon materiaalia – omaa ja muiden luomaa. Mitä meidän tulisi huomioida tekijänoikeuksien näkökulmasta? Mitä olikaan syytä muistaa omaa aineistoa jakaessa tai muiden aineistoja hyödyntäessä?

Webinaari: 21.9.2023 klo 14-16

Klinikka: 27.9.2023 klo 14.30-16.00

Creative Commons

Avointa oppimateriaalia tuottaessa on hyvä pohtia aineiston käyttöä, jakelua ja kehittämistä. Creative Commons -lisenssit tarjoavat hyvän käytännön avoimeen jakamiseen. Lisenssivaihtoehtoja on kuitenkin useita – tutustutaan niihin yhdessä!

Webinaarissa pääsemme tutustumaan myös Avointen oppimateriaalien kirjastoon CSC:n Anna Lindforsin johdolla.

Webinaari: 4.10.2023 klo 14-16

Klinikka: 11.10.2023 klo 14-16

Pedagoginen saavutettavuus

Saavutettavuutta voidaan lisätä niin pedagogisilla ratkaisuilla kuin teknisellä toimivuudella. Tutustutaan ensin pedagogiseen saavutettavuuteen. Miten huomioidaan oppijoiden haasteet jo suunnitteluvaiheessa?

Webinaari: 30.10.2023 klo 14-16

Klinikka: 7.11.2023 klo 14-16

Tekninen saavutettavuus

Viimeisenä silauksena oppimateriaalituotannossa on teknisen saavutettavuuden varmistaminen. Onhan värit, kontrastit, rakenteet, tiedostot ja tekstitykset kunnossa? Lähdetään yhdessä löytöretkelle teknisen saavutettavuuden maailmaan!

Webinaari: 20.11.2023 klo 14-16

Klinikka: 28.11.2023 klo 14-16

Loppukoonti

Kokoonnumme tutustumaan kurssin aikana syntyneisiin avoimiin oppimateriaaleihin. Aikaa on myös kysymyksille ja keskustelulle. Nappaa oma oppimateriaalisi mukaan ja hyppää linjalle!

Webinaari: 4.12.2023 klo 14-16

Hinta

Mestarikurssi on osallistujille maksuton. Opetushallitus toimii rahoittajana.

Kohderyhmä

Avoin oppimateriaali -mestarikurssi on suunnattu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle. Osallistujiksi haemme opettajia ja opettajatiimejä. Kaikkein hyödyllisin tämä mestarikurssi on niille, joille on annettu tehtäväksi tietyn opintojakson materiaalin tuottaminen tai päivittäminen syksyn 2023 aikana.

Ilmoittautuminen

Jos teillä on työryhmä, koko työryhmän voi ilmoittaa yhdellä kerralla. Tällöin jokaisen jäsenen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Toisaalta jos teette löyhää yhteistyötä esim. eri oppilaitosten opettajien välillä, jokaisen hyvä ilmoittautua erikseen.

Olet tervetullut osallistumaan yksittäisiin mestarikurssin webinaareihin, vaikka et suorittaisikaan koko koulutuskokonaisuutta.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Jukka Lehtoranta, Tarmo Toikkanen, Kaisa Honkonen ja Niina Kesämaa.

Lisätiedot

Lisätietoja kurssista ja sen toteutuksesta antaa Jukka Lehtoranta, [email protected]

Hankkeen toteuttajat: Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori) ja NP-Ratkaisut Oy.

Hankeaika: 3.11.2021 – 31.12.2023

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.