Piirroskuva viidestä ihmisestä. Kaksi puhuu videopuhelua keskenään ja kolme tekee ryhmätyötä.

Laadukkaalla digipedagogiikalla vastauksia ajan haasteisiin (3 op)

Tuntuuko verkko-opetus työläältä? Kaipaatko sujuvuutta ja monipuolisia työvälineitä verkko-opetukseen?

Laadukas digipedagogiikka -koulutuskokonaisuus antaa lukion opettajalle digipedagogisia menetelmiä ja malleja kehittää opetusta lähi-, hybridi- ja etätilanteissa. 

Koulutuksen teemat

 • Laadukas digipedagogiikka
 • Verkon tuomat mahdollisuudet
 • Opettajan ja opiskelijan muuttuvat roolit verkossa ja luottamuksen rakentuminen
 • Oppimista tukeva vuorovaikutus

Koulutuksen sisältö

 • Digityökaluihin perehtyminen
 • Tiedonhallinnan ja tietosuojan perusteet
 • Oppimisanalytiikka arvioinnin
  tukena

Toteutus

Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Se muodostuu itsenäisistä flipped learning -tyyppisistä ennakkotehtävistä, yhteisistä koulutuspäivistä ja digisparrauksesta sekä kehitystehtävästä. 

Voi valita sinulle sopivan suoritustavan:

 • itseopiskele: perehdy materiaaleihin ja suorita tehtävät omaan tahtiisi
 • vertaisopiskele: tutustu materiaaleihin ja tee tehtävät pienryhmän tuella (vertaisoppiminen, kokemusten jakaminen, yhdessä kehittäminen)

Seuraava koulutus käynnistyy 31.1.2023.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta henkilöstökoulutusta.

Aikataulu

Kevät 2023
Koulutus aloitetaan kaikille yhteisellä orientaatiokokoontuminen 31.1.2023 16 – 18.
Ryhmämuotoisen koulutuksen tapaamiset

ti 31.1. klo 16–17
ti 14.2. klo 16–18
to 16.3. klo 16–18
to 13.4. klo 16–18
ti 25.4. klo 16–18

» Koulutusosioiden esittelyt

Kouluttajat

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat kokeneet verkko-opetuksen asiantuntijaopettajat. Mukana mm.

Profiilikuva: Timo Kainulainen

Timo Kainulainen

opettajien täydennyskouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä

Profiilikuva: Virpi Soini

Virpi Soini

verkko-opettaja, verkko-opetuksen asiantuntija, tohtoriopiskelija

Profiilikuva Jukka Lehtoranta.

Jukka Lehtoranta

opettajien täydennyskouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä

Profiilikuva Kaisa Honkonen.

Kaisa Honkonen

kouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä, oppimisanalytiikan kehittäjä

Hankkeen toteuttajat: Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori) ja Tabmedia
Hankeaika: 3.11.2021-30.6.2023
Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja