Laadukkaalla digipedagogiikalla vastauksia ajan haasteisiin

Tuntuuko verkko-opetus työläältä? Kadotitko opiskelijasi verkkoon? Kaipaatko sujuvuutta ja monipuolisia työvälineitä verkko-opetukseen?

Laadukas digipedagogiikka -koulutuskokonaisuus antaa lukion opettajalle digipedagogisia menetelmiä ja malleja kehittää opetusta lähi-, hybridi- ja etätilanteissa. 

Koulutuksen digitaalisia teemoja ovat laadukas digipedagogiikka, verkon tuomat mahdollisuudet, opettajan ja opiskelijan muuttuvat roolit verkossa ja luottamuksen rakentuminen ja oppimista tukeva vuorovaikutus. Koulutuksen sisältöihin kuuluvat digityökaluihin perehtyminen, tiedonhallinnan ja tietosuojan perusteet sekä oppimisanalytiikka arvioinnin tukena.

Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Se muodostuu itsenäisistä flipped learning -tyyppisistä ennakkotehtävistä, yhteisistä koulutuspäivistä ja digisparrauksesta sekä kehitystehtävästä. 

Koulutus järjestetään kolmena samansisältöisenä kokonaisuutena: ensimmäinen käynnistyy keväällä 2022, toinen lukuvuonna 2022 – 2023.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta henkilöstökoulutusta.

Ensimmäisen toteutuksen tärkeät päivämäärät

Koulutuspäivät
Kellonajat tarkentuvat lähempänä, alustavasti klo 9 – 15.

  • ke 20.4.2022
  • ti 26.4.2022
  • to 5.5.2022
  • ti 23.8.2022
  • to 31.8.2022
  • ke 28.9.2022
  • ti  4.10.2022

» Koulutusosioiden esittelyt

Kouluttajat

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat kokeneet verkko-opetuksen asiantuntijaopettajat. Mukana mm.

Virpi Soini: verkko-opettaja, verkko-opetuksen asiantuntija, tohtoriopiskelija
Kaisa Honkonen: kouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä, oppimisanalytiikan kehittäjä
Timo Kainulainen: opettajien täydennyskouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä
Jukka Lehtoranta: opettajien täydennyskouluttaja, digipedagogiikan kehittäjä

Ilmoittautuminen

» Ilmoittaudu koulutukseen 14.4.2022 mennessä

Tervetuloa koulutukseen!

Hankkeen toteuttajat: Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori) ja Tabmedia.
Hankeaika: 3.11.2021 – 30.6.2023
Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja