Logo: Poluttamo - oma digipolku oppimiseen

Poluttamo

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Osatoteuttajat

  • Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
  • Suomen avointen tietojärjestelmien keskus – COSS ry
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (lukio ja ammattiopisto)
  • Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Lisätietoja