Jatkoselvitys ESR/EAKR-hankkeiden hankeportaalille

Suomessa on toteutettu tuhansia ESR- ja EAKR-hankkeita. Tämä selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012-31.5.2013 välisenä aikana. Hanke kulkee tuttavallisesti nimellä JESPERI.

Selvityksessä tuotetaan tarvekartoitus ja tiekartta hankkeiden nykyistä paremmasta löydettävyydestä ja vertailtavuudesta internetissä ennen varsinaisen hankeportaalin uudistamista. Kyseessä on kohderyhmä- ja käyttäjälähtöinen selvitys, joka kiteyttää kehitettävän palvelun tarjonnan, ominaisuudet ja toiminnallisuudet julkishallinnon internet-palvelujen suunnitteluperiaatteet huomioiden. Selvitettäviä piirteitä ovat muun muassa kohderyhmien ja palvelun tarjoajan tarpeet ja tätä kautta portaalin toiminnallisuudet ja käyttöliittymät, uusien ideoiden etsintä sekä palvelun mahdolliset rajoitukset ja esteet.

Lisätietoja