rsz opus2015 logo värillinen vaaka

#opus2015 – Oppikirja oppimisympäristönä -hanke

rsz opus2015 logo värillinen vaaka

Oppikirja oppimisympäristönä -hanke kohdistuu muutoksessa olevaan oppimisympäristöjen tulokulmaan eli muuttuvaan ja uudistuvaan oppikirjaan.

Sulautuva, kaikkiallinen, digitalisoituva, vuorovaikutteinen, aktivoiva – siinä muutamia adjektiiveja, joilla opettajat kuvailevat näkymäänsä uudistuvaan oppikirjaan.

Oppikirja oppimisympäristönä -hankkeen tavoitteena on kokeilla, tutkia ja kehittää hyviä oppimisprosessin organisoinnin käytänteitä uuden oppikirjan näkökulmasta. Paljon hyvää työtä on tehty, mutta ala kehittyy parhaillaan niin kiivaasti, että työsarkaa on vielä edessä.

Laajasti ajatellen hankkeen nimi voidaan kääntää myös toisin päin: Oppimisympäristö oppikirjana. Autenttiset ympäristöt, vertaisopettaminen ja vastavuoroinen opettaminen yhdessä oppisisältöjen tuottamisen kanssa ovatkin eräs pilotoinnin kohde.

131274 oph hankelogo

Hankkeen tavoitteet

Hankesuunnitelman mukaan tavoittena on paikallisesti toteuttaa pilotetteja ja erityisesti saattaa prosessi valtakunnallisesti saavutettavaksi ja näkyväksi. Tiivistetysti tavoitteet:

 • tuottaa tilannekatsaus muuttuvan oppikirjan tilanteesta
  • kerätä käsitteistö, joilla ilmiöstä puhutaan, selittää käsitteet selkokielellä
  • tuottaa arviointikehikko, joka auttaa rehtoreita ja opettajia suunnittelussa, valinnoissa ja päätöksenteossa
  • seurata ja kuratoida helposti seurattavaan muotoon alan kehittymistä koko hankekauden ajan
 • kerätä huokeita keinoja toteuttaa uusia, pedagogisesti suunniteltuja työtapoja ja sovelluksia uusimuotoisten oppikirjojen hyödyntämisessä
 • tuottaa pedagogisia malleja ja helppokäyttöisiä keinoja viedä pedagogiset mallit käytännön didaktisiin toteutuksiin
 • toteuttaa kaikilla yleissivistävän koulutuksen asteilla esikoulu mukaan lukien pilotteja, joissa testataan ja mallinnetaan erilaisia uusimuotoisia oppikirjoja osana oppimisympäristöjen kehittämistä
  • pilottien ydinkohteita voivat olla mm. tietoyhteiskunnan avaintaidot, oppijalähtöisyys, oppisisältöjen digitalisoituminen, monilukutaitojen kehittyminen, tiedonhankinta- ja käsittelytaidot, mobiili ja kaikkiallinen oppiminen, oppiaine- ja oppilaistos/kouluasterajojen ylittäminen, uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön, mediakasvatus, pelillisyys, vertaistyöskentely, liikuntakasvatus, etä- ja verkko-opiskelu
  • pilottien suunnitteluvaihe hyödyntää alkuselvityksen aikana luotuja apuvälineitä (tilannekatsaus, käsitteistä, analyysikehikko)
 • järjestetään verkossa keskustelufoorumi, pyöreän pöydän pedagogit eli asiantuntijapaneeli arvioimaan ja jalostamaan pilottien tuotoksia
 • järjestetään verkossa klinikkaneuvontaa hankkeen aikana syntyneiden pedagogisten mallien levittämisen tueksi ja pedagogisen design-osaamisen vahvistamiseksi
 • järjestetään asiantuntijawebinaareja aiheesta
 • tutkia ja arvioida omaa toimintaa koko prosessin ajan sekä tehdä hanketta näkyväksi ja tarjota aiheesta kiinnostuneille osallistumismahdollisuuksia
 • julkaista hankkeen tuotokset CC BY-SA -lisenssillä.

Hanketoimijat

Mikkeli

 • Otavan Opisto
  • Ville Venäläinen
  • Tiina Airaksinen
  • Kari A. Hintikka
 • Mikkelin lukio (pilotti)
  • Jari Tuomenpuro
  • Ulla Koivukangas
  • Satu Rantanen
  • Helena Erkkala
 • Rantakylän yhtenäiskoulu (pilotti)
  • Eija Tynkkynen
 • Kalevankankaan koulu (pilotti)
  • Vesa Raasumaa

Nurmijärvi

 • Nurmijärven yhteiskoulun yläaste NYK (pilotti)
  • Mikko Jordman
  • Sanna Metsä

Orimattila

 • Vuorenmäen koulu, esikoulu (pilotti)
  • Tiina Jääskeläinen
  • Outi Aalto

Hämeenlinna

 • Hämeenlinnan yhteiskoulu, Hätilä (pilotti)
  • Arto Nykänen

Turku

 • Turun iltalukio (pilotti)
  • Erja Vihervaara

Suomen eOppimiskeskus ry

 • Anne Rongas
 • Titi Tamminen

Lisätietoja